Općina Kakanj nije više nadležna za puteve Kakanj (kružni tok) – Zgošća – Tršće – Ponijeri i Donji Kakanj – Kamenolom – Brnjic

Vlada FBiH usvojila je Odluku o kategorizaciji cesta koja je definirala promjenu karaktera nekoliko putnih pravaca i na području općine Kakanj.

Odlukom Vlade F BiH, karakter regionalne ceste (R 466) dobio je putni pravac Zavidovići -Ponijeri – Tršće – Kakanj, a ranije je put Kakanj (kružni tok) – Zgošća – Tršće – Ponijeri bio definiran kao lokalni.

Dakle, prema novoj kategorizaciji, u nadležnost Direkcije za ceste ZDK prešla je cesta od kružnog toka u Kaknju, glavna gradska saobraćajnica koja prolazi ulicom Alije Izetbegovića i dalje kroz naseljeno mjesto Albanija, kroz MZ Kakanj II, MZ Zgošća, i dalje do Tršća i Ponijera. Ovom odlukom nadležnost Općine Kakanj nad ovom cestom je prestala, a svu brigu oko ovog putnog pravca sada preuzima Zeničko-dobojski kanton.

Karakter regionalnog puta dobio je i pravac Zenica – Kasapovići – Kovačići – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj, dok je ranije putni pravac Donji Kakanj – Kamenolom – Brnjic imao lokalni karakter. I za ovaj put sada je, umjesto Općine Kakanj, nadležan Zeničko-dobojski kanton koji bi trebao, kroz aktivnosti Kantonalne direkcije za ceste, osigurati kvalitet ovih saobraćajnica, izvršiti neophodne sanacione radove, brinuti o ljetnom i zimskom održavanju, vršiti izgradnju i rekonstrukciju, a sve u cilju da građani budu zadovoljni.

Izražavamo nadu da će Direkcija za ceste ZDK na adekvatan način voditi brigu o ovim putevima.

Definiranjem novih regionala na području Kaknja otvorile su se i nove mogućnosti i perspektive za održavanje, sanaciju i izgradnju pomenutih puteva koji su dobili regionalni karakter obzirom da je nadležnost nad ovim putevima preuzela Direkcija za ceste ZDK, tj. nivo vlasti koji ima puno veće izvore prihoda u odnosu na općine kojima su u značajnoj mjeri oduzeti izvori punjenja budžeta.

Promjena karaktera puteva Kakanj – Tršće – Ponijeri i Donji Kakanj – Kamenolom – Brnjic iz lokalnih u regionalne ceste, čime je raniju nadležnost Općine Kakanj sada preuzeo Zeničko-dobojski kanton, otvorila je nekoliko dilema i nedoumica.

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Kakanj potvrđena je Odluka o kreditnom zaduženju kojom je definirano i ulaganje Općine Kakanj u puteve za Tršće i Brnjic. Sada se postavlja pitanje na koji način i pod kojim uslovima realizirati kreditna sredstva u puteve za koje Općina Kakanj nije više uopće nadležna niti ima bilo kakve ingerencije.

Podsjetimo, općine su nadležne za lokalne i nekategorisane puteva, dok su kantoni nadležni za regionalne puteve.

Možda vam se svidi

Comments are closed.