Općina Kakanj izdvojila 360.000 KM za kupovinu novih kamiona za odvoz smeća: Sutra predstavljanje novog kamiona-smećara

Općina Kakanj i JP “Vodokom” Kakanj svakodnevno realiziraju aktivnosti na proširenju mreže sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji općine Kakanj. Jedna od aktivnosti je i nabavka vozila za odvoz smeća.

Nakon što je nedavno izvršena nabavka i predstavljanje novog višenamjenskog  kamiona-kipera marke “Iveco” ukupne vrijednosti od 188.124,30 KM (sa uračunatim PDV-om) kojeg je kupila Općina Kakanj, u četvrtak, 12. marta 2015. godine, u 12:00 sati, na lokaciji Gradske deponije u Kaknju, bit će predstavljen još jedan kamion čiju je kupovinu, također, finansirala Općina Kakanj.

Radi se o kamionu- smećaru marke “Volvo”   namijenjenom za sakupljanje, sabijanje i transport komunalnog otpada. Vrijednost kamiona je 175.498,83 KM (sa PDV-om).

Nabavkom ova dva kamiona stvaraju se preduslovi da se organizirano odvoženje otpada proširi na ukupno 11 novih mjesnih zajednica, uz 19 mjesnih zajednica u kojima već postoji organizirani odvoz smeća. Tako će  sistem prikupljanja otpada nakon proširenja pokrivati 85 % od ukupnog broja stanovnika.

Planirano je da se narednih godina još povećava opseg odvoza otpada  i da u konačnici obuhvati svih 37 kakanjskih mjesnih zajednica.

Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate predstavljanje novog kamiona.

Foto: Višenamjenski kamion-kiper koji je nedavno nabavljen

Možda vam se svidi

Comments are closed.