Općina Kakanj iz Budžeta za 2014. godinu finansira rad 30 pripravnika

Zadnji konkurs za stimulativno zapošljavanje pripravnika koji je finansirala Općina Kakanj raspisan je u proljeće 2012. godine, a sa njegovom realizacijom se krenulo u septembru mjesecu iste godine. 2013. godina je ostala bez pripravnika, obzirom da je veliki dio sredstava izdvojen iz Budžeta za ovu svrhu morao pokriti plate pripravnika, jer se njihov rat finansirao do septembra 2013., a jedan dio sredstava iz 2012. već je unaprijed bio potrošen.

Konačno, iz budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu Općinsko vijeće je izdvojilo iznos od 120.000 KM za stimulativno zapošljavanje pripravnika, a Služba za finansije Općine Kakanj mišljenja je da se ovim iznosom može finansirati 20 pripravnika (za kompletnu bruto platu). Jedan od prijedloga kriterija za stimulativno zapošljavanje (koji je predložila sama Općina) je taj da se da prednost djeci šehida, poginulih pripadnika OS BIH i ratnih vojnih invalida. Ovaj prijedlog Odluke Općinsko vijeće je usvojilo uz amandman da se da, pored navedenih kategorija, prednost i djeci demobilisanih boraca čiji se roditelji nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje. Što se tiče ovog prijedloga, mora se reći da se nijedna općinska izvršna, ali i zakonodavna vlast do sada nije na ovakav način i u ovakvoj mjeri osvrtala na ovu kategoriju ljudi.

Općinski načelnik Nermin Mandra je imenovao Komisiju za provođenje postupka stimulativnog zapošljavanja pripravnika u sastavu: Razija Šljuka (predsjednica komisije), Aldin Šljivo ( član ispred O. vijeća), Mirela Mašić (član- Općina Kakanj), Mirela Begovac (sekretar), Fehim Berbić (član ispred boračkih organizacija) i Josip Miočević (član ispred NVO). Nakon imenovanja komisije, 18.03.2014. raspisan je konkurs, odnosno Javni poziv za stimulativno zapošljavanje pripravnika na koji se prijavilo 163 kandidata (pripravnika) i 35 poslodavaca, koji su tražili 65 zanimanja. Poslije toga Komisija za provođenje postupka stimulativnog zapošljavanja u roku od 7 dana je sačinila listu prijavljenih kandidata, izvršila bodovanje na osnovu postavljenih kriterija, te listu objavila na oglasnoj ploči Općine Kakanj i na općinskoj web stranici. Mora se reći i to da se ova komisija prilikom sačinjavanja liste kandidata susretala sa raznim problemima.

Naš sagovornik Aldin Šljivo član ove Komisije ispred Općinskog vijeća, rekao nam je da nakon što je komisija formirala listu kandidata, uočila je da će iznosom od 120.000 KM biti moguće finansirati samo pripravnike koji imaju prednost pri zapošljavanju na ovom Javnom pozivu iz odluke Općinskog vijeća (djeca šehida, poginulih pripadnika OS BiH, djeca RVI i djeca demobilisanih boraca koji čiji se roditelji nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje), njih 20, te je Komisija pokrenula inicijativu za iznalaženje dodatnih sredstava u Budžetu Općine kako bi bilo moguće povećati broj pripravnika, za još 10, čiji će rad finansirati Općina Kakanj, a da se sredstva naknadno usklade rebalansom Budžeta ili da se uštede od paušala vijećnika i komisija preusmjere u ovaj podsticaj. Općinsko vijeće je podržalo ovu inicijativu, te je nakon toga izašla konačna lista od 30 pripravnika, dodjeljena prijavljenim poslodavcima, a naš sagovornik Aldin Šljivo kaže da je Komisija za provođenje postupka stim. zapošljavanja u roku 8 dana od dana izlaska konačne liste zaprimila jednu žalbu i jednu molbu od strane poslodavaca, dok je jedan, naknadno, nakon isteka žalbenog roka usmeno se žalio. Zaprimljene su i tri molbe kandidata, o kojima će se izjašnjavati drugostepena Komisija. Šljivo još dodaje i da bez obzira na žalbe, neće biti većih izmjena po pitanju dodjele kandidata poslodavcima. Na ovakvim konkursima pravo na prijavu imaju i poslodavci i kandidati i dešava se da poslodavac isključivo traži kandidata za kojeg je aplicirao, dok je rijetkost da će prihvatiti nekog drugog dodjeljenog pripravnika (koji možda ima veći broj bodova i koji nije sebi našao poslodavca). U tom slučaju poslodavac koji ne prihvati dodjeljenog pripravnika biva eliminisan sa liste poslodavaca, iz razloga da bi se održao red i transparentnost u dodjeli pripravnika prijavljenim poslodavcima. Ujedno se ovakvim potezom stavlja u kraj partijskom zapošljavanju, kao što se dešavalo na ranijim općinskim podsticajima. Općina Kakanj će voditi računa o mladim ljudima bez radnog iskustva, pa će u narednom periodu periodu biti praksa da se svake godine provode ovakvi podsticaji.

Općine u našem okruženju nemaju ovakvih projekata (podsticaja), one zbrinu par volontera i gotova priča. Kanton je također zakazao. Prošle godine je Kakanj po kantonalnom podsticaju dobio 8 pripravnika, što je na ovako veliki broj mladih nezaposlenih ljudi poražavajuća brojka.

Član komisije ispred O. vijeća Aldin Šljivo kaže da će 30 pripravnika radni odnos zasnovati početkom mjeseca jula. Još kaže da je Općinsko vijeće priznalo nedostatke u odluci o stimulativnom zapošljavanju, što je uočila Komisija za sprovođenje stim. zapošljavanja i da će se uskoro raditi na novoj odluci (formirat će se tim za izradu Odluke o stimulativnom zapošljavanju pripravnika), koja će biti slična sadašnjoj, samo će se korigovati nedostaci koji trenutno u njoj postoje. Evo npr. od 163 prijavljena kandidata, 109 je ženskog spola, što nam direktno govori da muški spol ipak lakše dolazi do zaposlenja. Vrlo moguće je da se u novoj Odluci uvrste i dodatni bodovi za kandidate ženskog spola. Nova odluka bi važila i za naredni i svaki sljedeći podsticaj stimulativnog zapošljavanja pripravnika, čime bi se omogučilo transparentno, fer i pošteno zapošljavanje, bez uplitanja politike i zapošljavanja po partijskim i rodbinskim vezama.

kakanj-x/ Alma Kahvedžić

Možda vam se svidi

Comments are closed.