25.5 C
Kakanj
Četvrtak, 13 Maja, 2021

Općina Kakanj dobila 50.000 KM : Za podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice potpisian je Ugovor o sufinansiranju realizacije Projekta „Roma Action (RA)–Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa”.Ugovor je potpisao u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao sufinansijera projekta, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Nurđehan Šahinović i Suzana Jašarević, direktorica za BiH Hilfswerk Austria International u ime organizacije Hilfswerk Austria International sa sjedištem u Beču, kao implementatora projekta..
Projekat predviđa podršku socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u tri općine/grada u Zeničko-Dobojskom Kantonu: Zenica, Zavidovići i Kakanj. Putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti, obezbijediti će se poboljšanje uvjeta života za ukupno 32 socijalno najugroženije domicilne romske porodice.

U sklopu projekta bit će izgrađena jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u gradu Zenica, jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa dvanaest stambenih jedinica u općini Zavidovići i jedna zgrada kolektivnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u općini Kakanj. Ukupna vrijednost projekta za Zeničko-dobojski kanton je 600.000,00 eura.

zdkpotpisivanje-romi
Foto: Detalj sa potpisivanja ugovora

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 50.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta. U sufinansiranju Projekta učestvuju i Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica sa 50.000 KM, Grad Zenica sa 40.000 KM, Općina Kakanj sa 50.000 KM i Općina Zavidovići sa 40.000 KM, a ostatak su sredstva koja je Hilfswerk Austria International dobio od EC za realizaciju programa EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“
Korisnici projekta su romske porodice sa područja Zeničko-dobojskog kantona (grad Zenica, općina Zavidovići i općina Kakanj) koje nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Konačne kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika (KIK) u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavnike.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO