Oglasio se Hajriz Doglod: Nakon prijetnji, FUP pretresao kuću ratnog majora iz Zenice

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP), uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, rano jučer pretresli su stan i kuću ratnog majora Hajriza Dogloda iz Zenice.

Akcija pretresa stana, smatra Doglod, vjerovatno je uslijedila nakon njegove izjave da će naredni put doći s bombama pred Parlament FBiH.

– Istina je, pretresali su mi stan i kuću. Mislim da je to zato što sam u revoltu rekao da ću naredni put doći s bombama na proteste – ističe Doglod.

Ne krije podatak da je 25. januara 2013. godine policija u podrumu njegove kuće u Gradišću pronašla oružje.

– Osim moje izjave, pretres je vjerovatno dodatno motiviralo i oružje koje su mi jednom pronašli u podrumu kuće. Moram priznati da je policija bila korektna, obavili su svoj posao. Naravno, nisu pronašli ništa. Sve je prošlo u najboljem redu – kaže on.

Doglodu je rasječena glava i zadobio je tjelesne povrede u sukobu s policijom ispred zgrade Parlamenta FBiH, kada ga je, kako tvrdi, udaralo i bacalo po podu sedam specijalaca, dok iz FUP-a tvrde da je Doglod napao policijske službenike.

Tom prilikom, Doglodu su konstatirane lakše povrede, a policijskim službenicima teže.

Možda vam se svidi
1 Comment
 1. Policajac al pravi says

  Na
  osnovu člana 28. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i
  Hercegovine („Službene novine FederacijeBiH%, broj: 49/05) i člana
  109. stav 1., a u vezi sa članom 112. stav 1. tačka a) Zakona o
  policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
  novine Federacije BiH, br.27/05, 70/08 i 44/11) direktor Federalne
  uprave policije d o n o s i

  R J E Š E N J E

  Policijskom
  službeniku Federalne uprave policije Zoranu Čegaru, raspoređenom
  na radno mjesto Boja Ismeta, raspoređenog na radno mjesto samostalni
  istražitelj u Terenskom uredu Sarajevo za područje Kantona Sarajevo
  i Bosansko-podrinjskog kantona u Sektoru kriminalističke policije ,
  zbog počinjene lakše povrede službene dužnosti okvalifikovane kao
  „ izazivanje svađe i narušavanje međuljudskih odnosa i
  nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, uposlenicima ili
  posjetiteljima“

  izriče se disciplinska sankcija
  pisana opomena.

  O b r a z l o ž e n j e

  Jedinica
  ze profesionalne standarde je nakon provedenog internog postupka
  protiv policijskih službenika Zarana Čegara, raspoređenog na radno
  mjesto Načelnik Odjeljenja za kriminalističko- obavještajne
  poslove u Odjeljenju za kriminalističko-obavještajne poslove
  Sektora kriminalističke policije i Boja Ismeta, raspoređenog na
  radno mjesto samostalni istražitelj u Terenskom uredu Sarajevo za
  područje Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona u Sektoru
  kriminalističke policije, dostavila akt broj:14-621/ int od
  07.10.2013. godine , kojim traži izradu rješenja o disciplinskoj
  sankciji, zbog postojanja osnova sumnje da su imenovani policijski
  službenici počinili lakšu povredu službene dužnosti iz člana
  106. tačke 5. i 6. Zakona o policijskim službenicima Federacije
  Bosne i Hercegovine, okvalifikovanu kao „izazivanje svađe i
  narušavanje međuljudskih odnosa i nekorektno i nepristojno
  ponašanje prema kolegama, uposlenicima ili posjetiteljima“.

  Uz
  navedeni akt dostavljen je Izvještaj o završenom internom
  postupku-unutrašnjoj istrazi od 03.10.2013. godine u kojem navodi
  da je interni postupak proveden na osnovu Informacije FUP-a, Sektora
  kriminalističke policije. Odjeljenja za kriminalističko-obavještajne
  poslove, broj: 11/4-617 od 03.09.2013. godine, koju je sačinio
  samostalni inspektor Zoran Čegar i u kojoj imenovani navodi da je,
  dana 02.09.2013. godine, na kolegiju načelnika Odjeljenja Sektora
  kriminalističke policije Federalne uprave policije, koji je vodio
  načelnik Sektora kriminalističke policije glavni inspektor Edin
  Vranj, samostalni inspektor Ismet Boja uvrijedio načelnika Sektora
  kriminalističke policije kao osobu, radnog kolegu, neposrednog
  nadređenog i iskazao nepoštovanje funkcije koju obnaša, prekidao
  izlaganje kolega, neprikladno se ponašao i njemu se obraćao
  povišenim tonom.

  Nakon
  završene interne istrage Jedinica za profesionalne standarde
  dostavila je akt broj:14-616 od 03.10.2013. godine gdje je provedenim
  internim postupkom utvrđene činjenice iz kojih proizilazi
  nepropisno ponašanje policijskih službenika Federalne uprave
  policije Ismeta Boje i Čegar Zorana na sastanku načelnika
  Odjenjenja Sektora kriminalističke policije , Detašmana i Terenskih
  ureda Federalne prave policije održanom dana 02.09..2013. godine u
  službenim prostorijama Federalne uprave policije sala OKC-a.Na
  sastanku samostalni inspektor Ismet Boja i Zoran Čegar mrđusobno
  su se verbalno prepirali , a na osnovu izjava načelnika Sektora
  krominalističke policije Edina Vranja , kao i svih učesnika ovog
  sastanka , ispoljili međusobno nekorektno i nepristojno ponašanje,
  na način da su jedan drugom, povišenim tonovima međusobno
  upućivali neprimjerene riječi i to: Ismet Boja riječi: „ ko s
  ti, šta si ti, šta češ ti meni govoriti, kako ću se ponašati i
  šta da govorim, ne zaslužuješ da ulazuiš u ovu zgradu, za menwe
  nisi niko i ništa, možeš biti narodni heroj ali u Hrvatskoj,
  pobjegao si u Hrvatsku, dobio nezakonit čin „ na guzove“ i da ga
  načelnik Edin Vranj više ne poziva na sastanke gdje prisustvuje
  Zoran Čegar“a Zoran Čegar riječi: „ da je on imao čin
  generalni inspektor ali su mu čin skinuli narkomani iz FMUP-a , da
  je Ismet Boja dobio čin tako što je Ragibu Hodžiću istjerivao
  divljač iz šume, vozio i donosio drva , kopao kanale, te ,da je on
  za njega narodni heroj, a gdje je on bio u ratu“.Također je
  samostalni inspektor Zoran Čegar u svojoj informaciji iznio neistine
  protiv samostalnog inspektora Ismeta Boje svojim riječima i
  ponašanjem na sastanku ispoljio njemu“jezik mržnje i nacionalnu
  netrpeljivost“ što niti jedan od učesnika sastanka nije potvrdio
  tačnim čime je počinio povredu službene dužnosti iz člana 106.
  stav 1. tačka 6. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne
  i Hercegovine, okvalifikovanu kao „nekorektno i nepristojno
  ponašanje prema kolegama, uposlenicima ili posjetiteljima“.

  U
  istom je navedeno da je direktor Federalne uprave policije saglasan
  sa navedenim, te da je određena disciplinska sankcija „Pisana
  opomena“, pa je potrebno u skladu sa članom 109. stav1. . a u vezi
  sa članom 112. stav1. tačka a) Zakona o policijskim službenicima
  Federacije Bosne i Hercegovine , donijeti rješenje kojim se
  policijskom službeniku Zoranu Čegaru izriče navedena disciplinska
  sankcija.

  Na
  osnovu navedenog, a imajući u vidu odredbe člana 109. stav1. Zakona
  o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine i člana
  13.stav 2. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih
  službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog
  ministarstva unutarnjih poslova , kojima je utvrđeno da disciplinske
  sankcije za lakše povrede službene dužnosti izriče rukovodilac
  nakon provedenog internog postupka, au vezi sa članom 112.stav 1.
  tačka a) Zakona i članom 7. stav 1. tačka1) Pravilnika, odlučeno
  je kao u dispozitivu rješenja.

  Protiv
  ovog rješenja dozvoljena je žalba Policijskom odboru za žalbe u
  roku od 15 dana od dana prijema istog. Žalba se predaje putem
  Federalne uprave policije, neposredno u pisanom obliku, usmeno na
  zapisnik ili se šalje preporučenom poštom.

Leave A Reply