Održano 23. općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike: Objavljujemo rezultate

U subotu 3.marta 2018.godine, pod pokroviteljstvom Općine Kakanj, u Osnovnoj školi “15.april” Doboj održano je 23. općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike.

Postignuti su slijedeći rezultati:

VI razred

 1. Kubat Lamija, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj,
 2. Goralija Ajša, OŠ “15.april” Doboj,
 3. Šehić Semin, OŠ “15.april”, Doboj.

VII razred

 1. Berbić Alina, OŠ “Omer Mušić“ Brežani,
 2. Jašarspahić Nedim, OŠ “15.april”, Doboj,
 3. Habibović Naida, OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj.

VIII razred

 1. Zaimović Hana, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj,
 2. Mandra Merjem, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj,
 3. Kalfić Viktor, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj.

IX razred

 1. Mioč Sarah, OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj,
 2. Čelebić Emina, OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj,
 3. Dizdarević Mahira, OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj.

Učenicima koji su postigli zapažene rezultate upućujemo čestitku.

Općina Kakanj kao pokrovitelj takmičenja osigurala je prijevoz za takmičare, ručak za sve učesnike i nastavnike, radionicu, a isplatit će i novčane nagrade.

O OSNOVNOJ ŠKOLI “15. APRIL” DOBOJ – KAKANJ

Osnovna škola “15. april” u Doboju kod Kaknja je osnovana 1914. godine i jedna je od najstarijih škola na području naše općine. U osmorazrednu školu prerasta 1961. godine. Integracijom škola ulazi u sastav centralne osnovne škole. Škola je nosila naziv “8. april” sve do 1984. godine kad je pripojena školi “Ivo Lola Ribar”, kasnije škola “Hamdija Kreševljaković”. Na insistiranje mještana naselja Doboj pokrenuta je inicijativa općinskim organima za odvajanje škole od centralne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. Odluka o odvajanju škole donesena je 10. 01. 1996. godine, nakon čega je naziv škole promijenjen u OŠ “15. april” Doboj – Kakanj.

Prvog jula 2004. godine Vlada ZE – DO kantona je donijela odluku o prestanku rada OŠ “Šakir Sikirić” Naselje TE Čatići i pripajanju te škole i njoj pripadajućih područnih odjeljenja (Čatići, Gora, Slapnica i Sebinje) Osnovnoj školi “15. april“ Doboj – Kakanj.

Školu pohađa 520 učenika raspoređenih u 31 odjeljenje. U okviru OŠ “15. april” su Centralna škola u naselju Doboj i pet područnih škola: TE Čatići, Čatići, Gora, Slapnica i Sebinje.

O matematici…

Mnogo prije nego što je usvojena kao nauka, matematika se uveliko koristila u praksi. Prvi zapisi vezani za matematičke simbole, znakove i probleme zabilježeni su na papirusima ili glinenim pločama još u starom Egiptu i Mesopotamiji. Matematiku su koristili za premjeravanje zemlje nakon izlivanja Nila, gradnju kanala, određivanje položaja zvijezda i sl.

Za razvoj apstraktne nauke zaslužni su Grci koji su proučavali matematiku na način na koji nije bilo bitno praktično primjeniti otkriće. Matematika na taj način stiče zvanje kraljice svih nauka. Na ulazu u čuvenu Platonovu akademiju stajao je natpis:

Neka ne ulazi onaj ko ne zna geometriju“.

Međutim tek krajem 16-og vijeka počinje razvoj oblasti algebre, diferencijalnog i integralnog računa itd. Sve do tada osnovne oblasti proučavanja bile su aritmetika i geometrija.

Za najveće matematičare svih vremena smatraju se: Pitagora, Euklid, Arhimed, Pjer de Ferma, Blez Paskal, Leonard Ojler, Karl Fridrih Gaus, ali i blistavi umovi današnjice Grigori Perelman i Terens Tao.

Složenija matematička rješenja u oblasti aritmetike, geometrije i algebre korištena su 3000 godina p.n.e. kod starih Egipćana prilikom građenja piramida. Babilonci su uspjeli da izračunaju obim kruga kao približno 3 prečnika, što je približno današnjem izračunavanju, dok se razvijanje koncepata povezanih sa negativnim brojevima, decimalnim brojevima, algebrom i geometrijom pripisuje Kinezima, čiji su matematičari dvadeset vijekova p.n.e. radili na tome.

Najveći matematičari kao što su bili Pitagora, Euklid i Arhimed postavili su važne teorije koje se i danas primjenjuju, a neke su definirane još u sedmom vijeku p.n.e.

Značajan doprinos razvitku matematike dali su arapski matematičari, čije cifre danas koristimo pri računskim operacijama. Sistem brojeva kakav koristimo razvijao se u prvom vijeku, a konačan izgled dobio je oko devetog vijeka. Neki simboli kao što su + i – koriste se milenijumima unazad, ipak većina simbola nastala je u 16-om vijeku. Prije pojave simbola jednačine su ispisivane riječima te ih je iz tog razloga bilo mnogo teško čitati i tumačiti.

Leonardo Fibonači, Galileo Galilej, Johan Kepler, Gotfrid Lajbnic, Isak Njutn, Rene Dekart, Blez Paskal, Leonard Ojler, Karl Fridrih Gaus, Emi Neter, bila je jedna od rijetkih žena matematičara, Bernhard Riman… samo su neka od imena slavnih matematičara kojima dugujemo razvoj matematike kao nauke.

Izvor Press Općine Kakanj
Možda vam se svidi

Leave A Reply