Održana svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj: Najveće općinsko priznanje – Grb općine Kakanj dodijeljeno Fudbalskom klubu “Mladost” Doboj-Kakanj

U kino-sali Doma kulture  u Kaknju večeras je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH.

Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj

Prisutnima su se obratili Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj,  i općinski načelnik Nermin Mandra.

Općinski načelnik Nermin Mandra

Nakon prigodnih obraćanja, uslijedila je svečana dodjela petnaestoaprilskih priznanja.

Najveće priznanje – Grb općine Kakanj na prijedlog OO SDA Kakanj dodijeljeno Fudbalskom klubu “Mladost” Doboj-Kakanj

Općinsko vijeće Kakanj dodjelilo je slijedeća petnaestoaprilska priznanja:

A) GRB OPĆINE KAKANJ

Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje:
FK „Mladost“ Kakanj za afirmaciju i promociju sporta općine Kakanj.

 

B) PLAKETA SA DIPLOMOM

Edin Begovac

1.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:

Edinu Begovcu za postignute privredne uspjehe i veliki nesebičan sportski, obrazovni i humanitarni
angažman.

Dragan Ljubojević

2.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:
Draganu Ljubojeviću za predan rad i veliki doprinos društvenoj zajednici kroz svoj pedagoški i sportski angažman.

Mujo Fafulić

3.„Plaketa sa diplomom“ se dodjeljuje:
Muji Fafuliću za afirmaciju prava manjina, nesebičan aktivizam u njegovanju romske kulture i tradicije u Kaknju kao i na državnom te međunarodnom nivou.

C) ZAHVALNICA

1.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za nesebičnu pomoć u realizaciji projekata unapređenja života građana naročito povratnika i nacionalnih manjina na području općine Kakanj.

2.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Mreži mladih džemata Varalići za nesebičan i velikodušan doprinos u humanitarnom i društvenokorisnom radu na području MZ Varalići.

Hasan Alajbegović

3.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Hasanu Alajbegoviću za predan rad i veliki doprinos u razvoju pčelarstva na području općine Kakanj.

Šefik Silajdžić

4.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Šefiku Silajdžiću za veliki angažman i za izuzetan doprinos u odbrani suvereniteta i integriteta R BiH te sakupljanja muzejske građe.

Salih Hasagić

5.„Zahvalnica“ se dodjeljuje:
Salihu Hasagiću za veliki doprinos u razvoju stočarstva na području općine Kakanj, kao i za sportski i humanitarni angažman.

Možda vam se svidi

Leave A Reply