Od početka godine ubijeno 28 žena, u većini slučajeva nasilje nije prijavljeno

Predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojkovića rekla je da je u Srbiji od početka godine ubijeno 28 žena, a da u više od polovine slučajeva nasilje nije bilo prijavljeno.

Ona je istakla da je važno da se dosljedno primjenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, te da je neophodno da se nastavi sa ohrabrivanjem žrtava da prijave nasilnike.

Neophodno je da sve institucije našeg društva pojačaju aktivnosti na suzbijanju nasilja i podršci žrtvama. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti spriječavanju i zaštiti od nasilja žena na selu, starijih žena i pružanju podrške i pomoći za njihovo osamostaljivanje – rekla je Gojkovićeva.

Kao i mnoge žene koje se bave javnim poslom, suočavala sam se sa time da vas mediji tretiraju na drugačiji način nego muškarce koji se bave politikom. To znači da se mediji mnogo više bave vašim fizičkim izgledom, time šta ste obukli, nego time šta vi radite i šta su vaši rezultati – rekla je Gojkovićeva.

Ona je ocijenila da govor mržnje ukazuje da u Srbiji, kao i u drugim dijelovima Evrope postoje predrasude prema ženama koje se bave javnim poslom i potvrđuje da su još uvijek ukorijenjeni stereotipi da ženama nije mjesto u javnoj sferi.

Možda vam se svidi

Leave A Reply