Objavljujemo listu kandidata za OV Kakanj: 311 kandidata želi u 30 stolica

0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

Prema objavljenim listama, za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82 posto) žena i 396 (93,18 posto) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41 posto) žena i 156 (79,59 posto) muškaraca i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27 posto) žena i 17.415 (57,73 posto) muškaraca.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Četiri kandidata u utrci za poziciju načelnika Kaknja

Već od ranije poznate informacije građanima Kaknja su i potvrđene od strane Centralne izborne komisije BiH.

U utrci za načelnika Općine Kakanj prijavljeni i ovjereni su kandidati: Rešad Merdić ( Stranka za Bosnu i Hercegovinu), Fuad Breščić ( Socijaldemokratska partija BiH), Sedmedin Amiđić (Demokratska fronta) i Mirnes Bajtarević (Stranka demokratske akcije).

Posmatrajući stanje na terenu može se reći da je predizborna kampanja mnogo ranije počela.

Općinsko Vijeće Kakanj: 311 kandidata želi u 30 stolica

Prema Statutu Općine Kakanj, članom 18 u Općinsko vijeće se bira 30 vijećnika. Za ovih 30 mjesta, prema objavljenoj preliminarnoj listi kandidata, prijavilo se 311 kandidata iz četrnaest stranaka sa dva nezavisna kandidata i pet ispred nacionalnih manjina.

Ako se vodimo onom „mala bara, puno krokodila“ sigurno je da će ovi predstojeći Lokalni izbori 2020 biti mnogo zanimljivi. Teško je procijeniti koja partija će imati potrebnu većinu ili će biti primorana koalirati sa jednom ili više stranaka/pojedinaca. U nogometu se kaže „lopta je okrugla – sve je moguće“, u ovom slučaju važi „sve je politika – sve opcije koaliranja su moguće“.

Pregledom ponuđenih listi, građani koji to prate, vidjet će mnogo starih lica koja su vještačkim osmjehom privlačila našu pažnju prethodnih godina, kao i tzv. „preletača“ koji mijenjaju stranačke dresove po potrebi, interesu ili promjeni stava. Međutim, ono što je pozitivno jeste da građani pred sobom imaju veliki izbor kandidata i stranaka, što će reći „sve je sada do njih“. Druga pozitivna stvar jeste da se na listama, u odnosu na prethodne izbore, nalazi mnogo više ženskih imena što pokazuje da su lideri prepoznali ogromne kapacitete koje ima žena u društvu.

U nastavku teksta pročitajte kompletne liste kandidata za Općinsko vijeće Kakanj redoslijedom koji je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

1 MIRSAD TURSUM

2 ZERINA KOVAČ

3 HAJRUDIN ZEKIĆ

4 HATIĐA ŠAHMAN

5 IRFAN DEMIR

6 ADEM DELIĆ

7 SEMRA DELIĆ

8 NIHAD BLIZNOVIĆ

9 ALMEDINA DELIĆ

10 FAKIR AJDINOVIĆ

11 MERIMA KULOVIĆ

12 SELVEDIN HELJA

13 ŠEJLA KOKIĆ

14 RIFET MERDIĆ

15 FUAD ČATIĆ

16 ALMEDINA TIRIĆ

17 JUNUZ GANIĆ

18 AJLA MUJIĆ

19 AMIR OBRALIJA

20 SABIT ČEHAJIĆ

21 ŠEFIKA ZAHIROVIĆ

22 ENIJAD GADŽUN

23 AIDA DELIĆ

24 TAIB HARAČIĆ

25 TARIK ŠEHIĆ

26 EMINA BERBIĆ

27 FIKRET PILJUG

28 LEJLA ČIZMIĆ

29 FADIL ŠOLBIĆ

30 ZAJKO KASAPOVIĆ

31 ADNA DELIĆ

32 KASIM GANIĆ

33 ALMEDINA JUNUZOVIĆ

 

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

1 ELDIN MIJOČ

2 VINKA ALETOVIĆ

3 AHMED BEGIĆ

4 NIHADA TRAKO

5 MIROSLAV SPASOJEVIĆ

6 IRMA ŠKULJ

7 EDIN ŠLJIVO

8 IZET DRIJENČIĆ

9 ADELISA KARAMUJA

10 EDIN BIOGRADLIJA

11 ASMERA TOKALIĆ

12 ASMIR GAČIĆ

13 AMILA ČOLAK

14 ADI KUBAT

15 ĐEVAD AHMETOVIĆ

16 HANIFA TAHIĆ

17 NEVZUDIN HUSIKA

18 BONIJELA ĆOSIĆ

19 ALIJA ČIZMIĆ

20 SAIDA DELIBAŠIĆ

21 RAZIJA SABLJAKOVIĆ

22 ANIS BEGIĆ

23 MIRHA TIRO

24 ENVER TUKIĆ

25 ELVEDIN MIOČ

26 NEDŽMINA ĆOSIĆ

27 MUZAFER GADŽUN

28 LJUBA ŠARAC

29 NIKOLA TUKA

30 ADEM MERDIĆ

31 EMRA DURAKOVIĆ

32 MIRKO LUKIĆ

33 KEMAL SARAĆ

 

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

 

1 ADNAN ČOBO

2 ALDINA HADŽIĆ

3 MIJO AŽDAJIĆ

4 ARMIN BAŠIĆ

5 MILADA MIĆEVIĆ

6 ĐEMAL GANIBEGOVIĆ

7 NERMINA SIKIRA

8 ENISA ŠAHINOVIĆ

9 ALEM ŠKULJ

10 ARMINA FEJZOVIĆ

11 SAKIB JUSIĆ

12 MINELA SIKIRA

13 MUHAMED KUBURA

14 DŽENITA FAZLIĆ

15 AMELA KARZIĆ

16 JASMIN BUKVIĆ

17 AMILA MUMINOVIĆ

18 AMEL MERDIĆ

19 DILARA MUŠIJA

20 AMILA ČALUK

21 SENAID BEGIĆ

22 EMINA JAVORAŠ

23 OSMAN HELJA

24 SELMA KOBILICA

25 ADISA HUSEJNOVIĆ

26 ADIS ĆOSIĆ

27 NAILA BLIZNOVIĆ

28 ERMIN DELIĆ

 

02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA

 

1 EMIN HARAČIĆ

2 SEJDA BEČIRHODŽIĆ

3 NIHAD HUSIKA

4 DŽEMAL RAMOVIĆ

5 EDINA HASAGIĆ

6 NURUDIN MEHIĆ

7 AJLA BJELIĆ

8 MEVLUDIN GADŽUN

9 ALEMA RAMIĆ

10 ELDIN ALAJBEGOVIĆ

11 MERIMA DELIBAŠIĆ

12 NASIH SMAKA

13 NURIJA SEMIĆ

14 SAMIR ŠEHIĆ

15 ELDIN ČIZMIĆ

16 ĐANA KARIĆ

17 BEKIR HRUSTIĆ

18 RASEMA MERDIĆ

19 VEDIN NOKTO

 

02807 NUSRET MUSLIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

 

02314 NEZAVISNI BLOK

 

1 EDIB SMOLO

2 SABAHETA MALUHIĆ-BAJTAREVIĆ

3 NERMIN ŠLJIVO

4 MIRNES ČOLAK

5 SADETA HADŽI

6 SELVER MERDIĆ

7 HALIM ŠEMIĆ

8 ESMERALDA DELIĆ

 

01182 SBB

 

1 ENVER MERDIĆ

2 SENADA DELIBAŠIĆ

3 NEDŽAD KULOVIĆ

4 IBRAHIM ŠKORIĆ

5 EMINA MUŠIJA

6 MUGDIN GORAK

7 MUHAMED MAHMIĆ

8 AMINA MUJAGIĆ

9 DELILA NOKTO

10 VAHIDIN VELISPAHIĆ

11 AMINA TOPALOVIĆ

12 SENAHID DELIĆ

13 ERNA KOVAČ

14 BORIS AŽDAJIĆ

15 SAID DELIĆ

16 IRMA TERZIĆ

17 SULEJMAN ALAJBEGOVIĆ

18 AJIŠA TOPALOVIĆ

19 ADIS SPAHIĆ

20 FAIK BAŠIĆ

21 AJLA KUREŠEPI

22 EMIR VELAGIĆ

23 NAIDA SARAČ

24 SEMIR DŽELO

25 IRNES ŠLJIVO

26 MELIHA SPAHIĆ

 

00877 NAŠA STRANKA

 

1 DŽEVDET HUSKIĆ

2 BEHIJA KULOVIĆ

3 MARCELA RAVLIJA

4 EMIR BILALOVIĆ

5 HELENA ANDRIJEVIĆ

6 ESAD DELIBAŠIĆ

7 BRANKO ČEŠLJIĆ

8 MIRSADA IMAMOVIĆ

9 JASMINA NEIMARLIJA

10 AZIZ GANIBEGOVIĆ

11 MONIKA ANDRIĆ

12 KENAN BAJTAREVIĆ

13 MIRHA HUSIKA

14 ALMA NEIMARLIJA

15 MIRSAD SARAČ

16 OLJA KRSMANOVIĆ

17 NERMIN KAZAZOVIĆ

18 FATIMA NEIMARLIJA

19 KEMAL SMAILAGIĆ

20 GORAN OMERAGIĆ

21 VJEKOSLAVA TOMIĆ

22 HARIS HUSIKA

23 TATJANA BEŠLIĆ ŠKREBLIN

24 VEDRAN IVIĆ

25 DAMIR ČOBO

26 MELISA ŠEHIĆ

27 AMAR BAJRAMOVIĆ

28 ALISA NEVJESTIĆ

29 IRFAN ZUKIĆ

30 ADRIJANA BILALOVIĆ

 

02554 EVELIN BITIĆ- NEOVISNI KANDIDAT

 

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 

1 ALDIN ŠLJIVO

2 MEJREMA PURIŠEVIĆ

3 DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ

4 AJLA ČIŠIJA

5 EDIN ALIEFENDIĆ

6 NADINA KOVAČ

7 IZUDIN HRUSTO

8 SAFET ŠAHMAN

9 HELMINA MURTIĆ

10 ELVEDIN ALAJBEGOVIĆ

11 SALIHA TOPALOVIĆ HAMZAKADIĆ

12 AMAR SELIMOVIĆ

13 MEDIHA MAMELA

14 ALEN JOSIPOVIĆ

15 NAMIR TALIĆ

16 ARMINA MEMIĆ

17 MIRNES MERDIĆ

18 SAMRA HUKIĆ

19 NEDIM MUŠIJA

20 IZUDIN PUŠĆUL

21 SANDA HASAGIĆ TERZIĆ

22 KENAN KOZLO

23 ARNELA VEHAB

24 ADIS MRKONJIĆ

25 RIZAH HARAČIĆ

26 EVELINA TOPALOVIĆ

27 ELVIR DELIBAŠIĆ

28 MELISA ČATIĆ

29 FADIL MUFLIZOVIĆ

30 OMER MUSIĆ

31 NERMA ALIEFENDIĆ

32 ADMIR HADŽIĆ

33 AZRA ČIŠIJA

34 ELVEDIN DELIĆ

 

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

 

1 DŽENAN KUBAT

2 ANISA MIOČ

3 NAMIK BJELOPOLJAK

4 ADNAN PAUČINAC

5 MEDISA ZAHIROVIĆ

6 KENAN ŠKULJ

7 INDIRA HARDAUŠ

8 FIKRET ROJO

9 FATIMA IBRAHIMSPAHIĆ

10 ZAKIR KOZLO

11 DALILA KIKIĆ

12 ĐEVAD VELISPAHIĆ

13 MIRELA ČEHAJIĆ

14 HAJRUDIN PIPO

15 ELVEDIN SILAJDŽIĆ

16 MEDINA BRKIĆ

17 ĐENAN DEMIR

18 ĐENITA KUBAT

19 HALIM HASAGIĆ

20 NISVET MURTIĆ

21 ILMA SELIMOVIĆ

22 FARUK MAŠIĆ

 

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

 

1 NAIDA DELIBAŠIĆ-ALAGIĆ

2 FEHIM MERDIĆ

3 JELISAVETA PLASTO

4 HARIZ DAUTBAŠIĆ

5 MERSAD SABLJAKOVIĆ

6 ZEMINA VEHABOVIĆ

7 FERID MERDIĆ

8 ELZUDIN MAŠIĆ

9 MERISA GAČIĆ

10 SAUDIN ŠKULJ

11 HAJRA JAŠARSPAHIĆ

12 HIDAJET KARZIĆ

13 ALEMA ZAHIROVIĆ

14 ADNAN ČELIKOVIĆ

15 HARIS DELIBAŠIĆ

16 KADIRA SARAČ

17 MERHIM DELIBAŠIĆ

18 EMINA JAŠARSPAHIĆ

19 EDNAN MUŠINBEGOVIĆ

20 ZEHRUDIN DELIBAŠIĆ

21 MIRNESA GOLUB

 

00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

 

1 IVICA PETROVIĆ

2 IRENA NIKAČEVIĆ

3 SLAVEN KATIČIĆ

4 IVO MAJSTOROVIĆ

5 NATAŠA ŠARIĆ

6 VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ

7 JOSIPA JAKOVIĆ

8 ERNEST ZAKUŠEK

9 JAGODA ANDRIĆ

10 ZORAN JOZINOVIĆ

11 SANDRA NIKOLIĆ

12 IVAN GRGIĆ

13 JANJA TUNJIĆ

14 DEJAN KOVAČEVIĆ

15 ŽELJKO KOLAKOVIĆ

16 MAJA JURKIĆ

17 JASENKO BEUS

18 IVANA VIDIĆ

19 ZORAN MARIĆ

20 MARIN MIJAČ

 

02317 NAROD I PRAVDA

 

1 AZRUDIN HARAČIĆ

2 LEJLA MEHANOVIĆ

3 SAMIR BEGANOVIĆ

4 KEMAL BERBIĆ

5 MAIDA BEGIĆ

6 ENESA LJEVAKOVIĆ

7 EMA KOKOŠIJA

8 ZERINA HASAGIĆ

9 FARIS BEGANOVIĆ

10 MUHAMED PLASTO

02320 PLATFORMA ZA PROGRES

 

1 DINO TICA

2 MELISSA JAŠARSPAHIĆ

3 RUSMIR LIZDE

4 MUAMERA HUSIKA

5 JAKUB BEGIĆ

 

00513 STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH

 

1 DŽEMAL HADŽIĆ

2 HALIDA HADROVIĆ

3 HALIM ALAJBEGOVIĆ

4 ENISA DURMIĆ

5 ELVEDIN BUREKOVIĆ

6 MUSTAFA VEJSPAHIĆ

7 MUNIRA MARKOVIĆ

8 HASAN HARAČIĆ

9 AJIŠA PENDIĆ

10 HAJRUDIN KARIĆ

11 MURISA TERZIĆ

12 FERID ROJO

13 ANA HRGOTA

14 ŠEFIK BUZA

15 VEJSIL GANIBEGOVIĆ

 

094 NACIONALNE MANJINE KAKANJ

 

01699 PRVA STRANKA

1 NEDŽAD MUSIĆ

 

02325 SAVEZ MLADIH SNAGA

1 NIHAD RAMIĆ

 

02313 POKRET MOST 21

1 ŠIDA CRNOVIĆ

 

01226 MUJO FAFULIĆ

1 MUJO FAFULIĆ

 

01971 SAVEZ ZA STARI GRAD

1 SENAD RAMIĆ

 

 

(Kakanj-X.com)