NS Kakanj: Otvoreno pismo načelniku i Općinskom vijeću

Lokalni odbor Naše stranke Kakanj uputio je načelniku i Općinskom vijeću otvoreno pismo u vezi sa zagađenjem zraka na prostoru naše općine.

Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

Lokalni odbor NS Kakanj zahtijeva od nadležnih službi, u prvom redu od načelnika, da se hitno obrate građanima i građankama Kaknja sa informacijama u vezi sa kvalitetom zraka na prostoru naše općine.

 Tražimo da nam objasne kako je moguće da se već dugo ne vrši monitoring zagađenja zraka i da su mjerne stanice u kvaru u mjesecima u kojima statistički imamo najveće zagađenje.

Nedopustivo je da dok čitava zemlja bruji o povećanom stepenu zagađenja, mi nemamo ni podatke o stanju na našoj općini.

Bez ovih podataka se ne može realizovati plan interventnih mjera za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području općine Kakanj, što bi u našem slucaju bila barem epizoda “Pripravnost” .

 Također, zahtijevamo da nam načelnik saopći koje su to mjere koje poduzima općina, ili namjerava poduzeti, u svrhu smanjenja zagađenja zraka, te da građanima i građankama saopći kada će biti popravljene mjerne stanice za monitoring zagađenja i dostupni podaci o vrijednosti polutanata u zraku na displeju kod OŠ “Hamdija Kreševljaković”?

 

 

Možda vam se svidi

Leave A Reply