Novi problemi za korisnike kredita u švicarskim francima

Rast kursa švicarskog franka imaće značajne negativne efekte na građane i privredne subjekte u BiH koji imaju kredite sa klauzulom u ovoj valuti, saopšteno je iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Ukidanjem privremene mjere Centralne banke Švajcarske, koja se odnosila na ograničavanje kursa švajcarskog franka u odnosu na euro, posljednjih dana doveli su do naglog i izrazito visokog rasta kursa švicarske valute u odnosu na euro, a posljedično s tim i u odnosu na KM, ističe se u saopštenju.

Ukupan iznos kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima koje su plasirale banke u FBiH sa stanjem na dan 30. novembar iznosi 150 miliona KM i odnosi se na jednu banku sa sjedištem u FBiH.

Predstavnici Agencije za bankarstvo FBiH stupili su u kontakt sa predstavnicima te banke, s ciljem pronalaženja modaliteta za smanjivanje negativnog uticaja izazvanog naglim promjenama kursa švicarskog franka, koji bi olakšao situaciju za stanovništvo koje ima kredite sa klauzulom u ovoj valuti.

Jedan od modaliteta koji se razmatra je mogućnost da banka klijentima ponudi konverziju njihovih kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u kredite u KM ili u kredite sa valutnom klauzulom u evrima, po kursu koji je važio za švicarski franak na dan ukidanja privremenih mjera Centralne banke Švajcarske.

Sekretar Udruženja banaka BiH Mijo Mišić izjavio je za Srnu da su odlukom Centralne banke Švicarske direktno pogođeni određeni pravni i privatni subjekti u BiH, a posebno građani koji imaju kredite vezane za kurs švicarskog franka.

On je naglasio da su posebno pogođeni korisnici kredita u švicarskim francima, te podsjetio da je taj problem bio izražen i 2011. godine, nakon čega se situacija stabilizovala, ali je sada ponovo “eksplodirao”. Mišić je naveo da je u ovom slučaju rješenje u bankama.

Prema njegovim riječima, i domaći uvoznici iz Švajcarske, takođe, direktno su izloženi većem trošku, dok su u plusu štediše u ovoj valuti, kao i izvoznici.

“Banke nemaju većih rizika, s obzirom da su njihove devizne pozicije u principu prilično uravnotežene. Očekujem da će švicarska Centralna banka, kao i Evropska centralna banka povući neke poteze i izvršiti korekcije”, naveo je Mišić.

Prema njegovim riječima, u BiH je sve koncentrisano u grupaciju Hipo Alpe Adria banke od koje se očekuje da će iznijeti viđenje situacije iz njihovog ugla.

Izvor:Oslobođenje

Možda vam se svidi

Comments are closed.