Njemačka odbila blizu 4.000 zahtjeva za azil građana BiH

Na osnovu sporazuma o readmisiji u BiH u prošloj godini vraćeno je 1.939 lica, a zbog trenutne migrantske krize u Evropi, samo iz Njemačke postoje najave za povratak oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

Ovaj podatak navodi se u informaciji o prihvatu i integraciji državljana BiH vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji koju je danas je u Sarajevu usvojio Vijeća ministara BiH.

Najveći broj povratnika u Federaciji BiH registrovan je na području Tuzle (155) i Sarajeva (79), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registrovan na području Bijeljine (39) i Zvornika (30).

U informaciji je istaknuta dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima u ovoj oblasti i navedeno da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti sa unapređivanjem sistema koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na nivou BiH i na nižim nivoima vlasti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta “Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji” – faza tri, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata državljana BiH koji se vraćaju po ovom osnovu, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Možda vam se svidi

Leave A Reply