Nermin Mandra: Građani Vareša i Kaknja dijele isti ponos, kraljevski grad Bobovac

Nermin Mandra: Izražavam viziju da će se jednog dana do Bobovca dolazi i modernim saobraćajnicama, ali i žičarom.

Poštovani građani općine Vareš i svi iskreni patrioti širom BiH,

obraćam vam se otvorenim i iskrenim pismom, kao nosilac liste SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH.
Umjesto plakatiranja svuda i na svakom mjestu, odlučio sam sa ljudima dijeliti stavove i mišljenja o pitanjima koja su naša zajednička poveznica.

Ono što je jedna od najvažnijih poveznica Kaknja i Vareša je srednjovjekovni utvrđeni grad Bobovac u kojem se čuvala bosanska kruna.

U današnjici Bobovac teritorijalno pripada općini Vareš, a sa Kraljevom Sutjeskom koja je na području općine Kakanj čini jedinstvenu kulturno-historijsku cjelinu. Pristupni putevi Bobovcu su i od Vareša i od Kaknja.

I građani Vareša i građani Kaknja nose ponos zbog činjenice da žive na prostorima kojima su koračali bosanski kraljevi. To je izvor, motiv i razlog našeg snažnog domoljublja.

Bobovac zaslužuje veću pažnju i bolji tretman sa viših nivoa vlasti. Vama, ljudima sa područja Vareša, odajem iskreno priznanje za sve što se učinili na zaštiti i promociji Bobovca i u tom smislu zaslužujete pomoć države.
U tom smislu i Kakanj iskazuje spremnost na saradnju s vama kako bi se Bobovac stavio u žižu i u naučnoistraživačkom i turističkom smislu.

Usuđujem se iznijeti i viziju da će jednog dana Bobovac biti najveće bosanskohercegovačko turističko odredište do kojeg će se dolaziti modernim saobraćajnicama, ali i žičarom koja će nuditi fascinirajući panoramski doživljaj srca srednjovjekovne bosanske države.
U tom smislu izražavam spremnost da se borim za ostvarenje ove vizije.

Hvala vam.
Nermin Mandra

Možda vam se svidi

Leave A Reply