Neodrživo smanjenje poreznih obveznika, a rast proračunskih korisnika

Vijeće stranih investitora BiH u suradnji s Delegacijom EU, a pod pokroviteljstvom Vijeća ministara BiH, danas je u Sarajevu organiziralo godišnju konferenciju pod nazivom „Izazovi neizravnog oporezivanja u BiH“, pod motom “Stabilni državni prihodi i zadovoljni poduzetnici”. Prihodi od PDV-a, akciza i carina, kako je istaknuto, značajni su za stabilnost proračuna i održivu ekonomiju i stoga je dijalog između kreatora fiskalnih politika i predstavnika privrede važan.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi istaknuo je značaj neizravnog oporezivanja te naglasio da daljnje reforme politike i sustava neizravnog oporezivanja moraju biti u funkciji rasta i zapošljavanja i ići u pravcu daljeg usklađivanja s EU.

Uprava za neizravno oporezivanje BiH je odgovorna za naplatu ukupnog neizravnog poreza u BiH – PDV-a, carine, ackiza i cestovnih poreza, u kojima sudjeluje više od 37.000 registriranih poreznih obveznika.

Predsjednik Vijeća stranih investitora BiH Branimir Muidža je izjavio da je za investitore važno da postoji predvidiv porezni okvir i transparentnost u primjeni propisa.

Po njegovim riječima, zabrinjavajući je trend smanjenja poreznih obveznika i zaposlenih u realnom sektoru, uz istovremeni rast broja proračunskih korisnika. Takav je trend, kako je dodao, dugoročno neodrživ. Da bi se trend promijenio, potrebna je mudra fiskalna politika i efikasan administrativni aparat.

UINO, kako je kazao njen direktor Miro Džakula, jedina je institucija u BiH nadležna za provođenje propisa iz oblasti neizravnih poreza.

-Naš cilj je uspostavljanje potpunog partnerskog odnosa između Uprave i svih urednih poreznih obveznika. To konkretno znači da će svi porezni obveznici koji svoje poslovanje zasnivaju na temelju zakonskih propisa u Upravi imati samo partnera koji će poticati njihov dalji privredni razvoj, kazao je Džakula.

Federalni ministar financija Ante Krajina je kazao da ministarstvo financija na bilo kojem nivou nije, niti smije biti problem u realizaciji poslova koji trebaju popraviti ambijent za ulaganja i omogućiti bolje uvjete poslovanja.

Članovi VSI su uložili u BiH više od devet milijardi KM i zapošljavaju više od 13.000 građana BiH.

Možda vam se svidi

Comments are closed.