Nema više 'batina je iz raja izašla': Zašto (ne) treba tući djecu?

Zakon protiv fizičkog kažnjavanja djece je akt koji se posljednjih nedjelja našao u fokusu pažnje srpske javnosti, a stručnjaci poručuju da se njime ne gubi odgovornost i uticaj roditelja u procesu vaspitanja već taj zakon treba da im pomogne u dilemi da li je korištenje sile ispravan način… Kakav je vaš stav po ovom pitanju?

U posljednjih tridesetak godina na talasu globalizacije ponovo se pišu roditeljske uloge i više ne postoje čvrsta uporišta na koje možemo da se oslonimo i svakodnevno se roditelji suočavaju sa pitanjem “šta da radim” i taj odgovor nikada nije konačan, naglasila je naučna saradnica na Institutu za pedagoška istraživanja Nada Polovina na tribini “Zašto ne treba tući djecu” u Centru za promociju nauke.
“Okolnosti su se promijenile i roditelji nisu sigurni kako da reaguju, jer država želi zakonom da zabrani fizičko kažnjavanje i postoji dio ljudi koji se sa tim slaže, a opet imamo roditelje koji zasnivaju svoj autoritet na strahu ili su pretjerano popustljivi, što takođe nije dobro, ali između te dvije strane imamo puno opcija” rekla je psiholog Nevena Buđevac.
Koordinator Jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete Biljana Lajović je naglasila da ne vidi nikakve pozitivne strane fizičkog kažnjavanja, i da smatra da je donošenje tog zakona dobra stvar. Upotreba fizičke sile nije efikasno rješenje i sam roditelj će vam to reći, a to je važan argument da ne koristimo silu, dodala je Buđevac.
Na osnovu istraživanja koja su rađena vidimo da djeca koja su gledala agresivno ponašanje oponašaju to ponašanje i koriste druge igračke kako bi ispojili svoju agresiju, dok djeca koja nisu gladala film nisu bila agresivna, podvukla je ona. Pitanje kazne je veoma složeno i sadržano je u cilju kazne da neko ponašanje promijenimo, ali ako to možemo da promijenimo i na drugi način, kazna je izlišna; samo kroz rad sa djetetom možete doći do cilja, rekla je Polovina.
Nije na nama da možemo da zaključimo kako će dijete da shvati kaznu, to što mi mislimo da je najbolje za njega, dijete neće vidjeti isto kao mi, dodala je ona. Kada govorimo o fizičkom kažnjavanju, mi baratamo sa značenjima oba pojma, kazna i nagrada, kažnjavanje i nekažnjavanje i efekti tih poruka koje šaljemo slivaju se u jedan ishod, a to je prostor za pozitivan razvoj djeteta, zato ovaj zakon može da ima pozitivnu dimenziju, naglasila je Polovina.
Ono što je problem kod kažnjavanja jeste da oni koji krenu sa šamarima uglavnom završe sa kaišem, varjačom, papučom, i to “samo jedanput” sam ga udario ispadne više puta, što je nedjelatno, rekla je Lajović.

Mi smo u vaspitanju zaboravili pojam o dosljednosti, jer djeca često ne znaju koga da slušaju ukoliko svaki roditelj ima svoja pravila i često ih mijenjaju, vaspitanje je naporan posao koji iziskuje upornost i stalno pronalaženje novih načina, naglasila je ona.

Polovina je dodala da kada udarite dijete, vi ćete samim tim proizvesti efekat narušavanja povezanosti i tako roditelj sam sebi oduzima mogućnost da bude u toku sa dešavanjima u životu djeteta, narušava se odnos povjerenja ne samo sa vama, nego i sa svim odraslim ljudima.

Potrebno je postaviti jasne granice djeci i njih se dosljedno pridržavati, dosljednost je ključna riječ kada govorimo o odnosu sa djecom, rekla je Bunjevac. Ona je dodala da kada god roditelji dođu u situaciju da popuste djetetuj treba sebi da postave pitanje da li oni time kratkoročno rješavaju problem ili dugoročno čine dobro i sebi i djetetu, to je dobar test za svakog roditelja i zato je važno biti dosljedan i uporan.
Sve što ima veze sa strahom ne doprinosi napretku djeteta, sigurnost rasplašuje i podiže nivo razvoja sigurnosti, poručila je Polovina. Možda je bolje odnos sa djecom definisati zakonom da bismo imali sistem vrijednosti kome težimo, put kojim želimo da idemo i uijvek će biti onih koji ga ne poštuju, ali treba raditi na svom unapređenju, rekla je Buđevac.

Zakon treba da pomogne da roditelji budu roditelji i država treba da obezbijedi da oni uče i da razgovaraju o svojim dilemama u vaspitanju djece, da učenjem postanemo bolji i efikasniji, dodala je.

“Ovaj zakon je dobar zato što pomaže, oslobađa roditelje dileme, jer ako je to zakonom zabranjeno, znam da to nije dobro, a ako nije dobro, hajde da vidim šta mogu drugačije da uradim” rekla je Polovina.

Možda će roditelji da se dogovaraju oko toga kako će da uspostave kontrolu ponašanja, i to je dobro za decu jer ih rasplašuje, rekla je i dodala da će to olakšati život porodica.

Ona je naglasila da su velika prava i odgovornosti roditelja i da zakon protiv kažnjavanja dejce doprinosi unutrašnoj dinamici.

Izvor:Depo portal

 

Možda vam se svidi

Comments are closed.