Nasilja u školama ne smije biti

0

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a donijelo je Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana u okviru Programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama KS-a. Pravilnicima se propisuju mjere odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana za učenike s problemima u ponašanju, mjere zaštite učenika, evidencije koje se vode u tom procesu.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Počinilac ili žrtva
– Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja. Tendencija preventivnog programa je pružanje adekvatnog tretmana djetetu i porodici umjesto određivanja sankcije. Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok nekog neprilagođenog ponašanja djeteta te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju, kao i na jačanju protektivnih faktora, resursa koji postoje u okruženju djeteta.

Zadatak profesionalaca je da istraže uzrok neprilagođenog ponašanja djeteta te da rade na njegovom smanjivanju ili otklanjanju

Briga o učenikovom mentalnom zdravlju je krajnji cilj Programa sekundarne prevencije, jer su mentalno zdravlje i blagostanje u djetinjstvu povezani sa socijalnom zrelošću i adekvatnim vještinama suočavanja sa stresom koje rezultiraju pozitivnim ishodima u odrasloj dobi, kaže Anis Krivić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.
Osnovna škola je mjesto gdje se prepoznaju različiti oblici ponašanja djece, odnosno faktori rizika koji postoje u djetetovom okruženju.

Mentalno zdravlje
Školsko okruženje ima važnu ulogu u postizanju i održavanju mentalnog zdravlja djece.
– Pravilo jednakih prilika koje važi za akademska postignuća, a koje kaže da dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, bez obzira na to gdje živjelo, važi i za njihovu dobrobit. Roditelji naših učenika trebaju biti sigurni da će njihova djeca imati jednak tretman, brigu i zaštitu bez obzira na to u koju školu ide njihovo dijete. Na ovaj način gradimo društvo jednakih šansi, istakao je Krivić. Dodao je da je Ministarstvo pripremilo video koji se prezentuje roditeljima učenika u osnovnim školama, jer samo zajedničkom saradnjom roditelja, nastavnika i stručnih saradnika u školama mogu se postići pozitivni odgojno-obrazovni ishodi.