U protekle dvije godine u Kaknju traje odlučna borba za investicije. Brojne olakšice za investitore i potpuni zaokret u pogledu pristupa investitorima već pokazuju odlične rezultate.

Nakon početka pripremnih radova za izgradnju fabrike za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla u koju će zagrebačka “Agroproteinka” investirati 20 miliona KM, nakon izgradnje fabrike madraca, nakon najave izgradnje tri nova proizvodna pogona na lokaciji Poduzetničke zone “Vrtlište”, u Kakanj stiže još jedna investicija teška 50 miliona KM. Radi se o investiciji Mesne industrije “Bajra” Travnik koja će u Kaknju graditi svoje proizvodne pogone, što će donijeti veliki broj radnih mjesta.

Općina Kakanj ove godine još više intenzivira svoje aktivnosti usmjerene na privlačenje investicija.

U pripremi je posebna web-stranica namijenjena investitorima, te investicijski vodič sa svim informacijama koje su potrebne investitorima. Ove publikacije će uskoro biti predstavljene javnosti i investitorima.

“Naše opredjeljenje je da uvijek i u svakoj prilici budemo na usluzi investitorima, da umjesto njih rješavamo administrativne poslove, da rješavamo procedure, da im konstantno obezbjeđujemo  pogodnosti za investiranje, da im nudimo olakšice… Pozivam i druge investitore da dođu u Kakanj, naša vrata su za investitore uvijek otvorena bez potrebe za protokolarnim najavama i sl. U slučaju dolaska investitora ja i moji saradnici odgađamo sve druge obaveze, lično učestvujemo, i ja i moji saradnici iz Službe za privredu, u pribavljanju odobrenja i druge dokumentacije koja je potreba za realizaciju investicije”, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

Za gradnju objekata u Kaknju investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade stiče investitor za parcelu na kojoj gradi objekat u periodu od 5 godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta.

Odlukom  o općinskim taksama na istaknutu firmu određeno je i umanjenje visine taksi u većini djelatnosti, te oslobađanje pojedinih taksenih obveznika u potpunosti ili za određeni period. Takseni obveznici koji su počeli sa obavljanjem registrirane djelatnosti u toku tekuće godine oslobađaju se plaćanja takse na istaknutu firmu za tu godinu.

Pored ovog oslobađanja, od obaveze plaćanja takse oslobođena su pravna i fizička lica koja registriraju proizvodne djelatnosti, za prvu godinu 100 %, a za drugu godinu 50 % od ukupnog iznosa taksene obaveze.

Općina Kakanj kontinuirano radi i na pripremi lokacija koje su pogodne za realizaciju poduzetničkih inicijativa. (Press Općine Kakanj)

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj