Najljepši citati Iva Andrića

Ispunio je najveći čovjekov san: da zauvijek živi kroz svoja djela.

Pisao je iskrene pjesme, pripovjetke i romane koji su svevremenski i neprolazni, kako zbog tema o kojima govore, tako zbog vještog i izuzetnog načina na koji su napisane. Ispunio je najveći čovjekov san: da zauvijek živi kroz svoja djela.

Donosimo vam najbolje Andrićeve citate:

“Ako, sa krajnjim naporom, čovjeku koji stari pođe za rukom da se održi uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke, a ne čistoća cvjeta.”

“Bolest je sirotinjska sudbina, ali i bogataška kazna.”

Cijelog vijeka se liječimo od nesretnog djetinjstva.”

“Čim jedna vlada osjeti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga.”

“Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno.”

“Čovjek koji ne voli nije sposoban da osjeti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.”

Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje!

“Da je šutnja snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i djeca vole da pričaju.”

“Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.”

“I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.”

“Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli.”

“Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabe.”

“Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle.”

“Imati veliku snagu, fizičku ili moralnu, a ne zloupotrijebiti je bar ponekad, teško je, gotovo nemoguće.”

“Ja sam, Envere, u mojoj literaturi došao do avlinskih vrata, a ti si ušao u kuću.” (o Enveru Čolakoviću)

Ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje.

“Ko je duga vijeka, taj nadživi sve, pa i svoje zasluge.”

“Ljepša duša dublje jeca.”

Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja.”

“Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.”

“Ljudi koji sami ne rade i ne poduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u greške kad sude o tuđem radu.”

“Ljudi male pameti rijetko se boje da ne budu dosadni.”

“Ljudi vole razgovore o padu i poniženju onih koji se suviše visoko uzdignu i polete.”

“Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi.”

“Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje da vjeruje u sebe, a još nije prestao da vjeruje drugima.”

“Mnogi postignu ono što su htjeli, a izgube sebe.”

“Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.”

“Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovek misli.”

“Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i srećno proživljena nesreća.”

“Ništa ne može tako da nas prevari kao naše rođeno osjećanje smirenosti i prijatnog zadovoljstva tokom stvari.”

“Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svijet oko sebe očima bivše ljepotice.”

“Od svog porijekla i djetinjstva ne može se lako pobjeći.”

“Oko ljepote su uvijek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi.”

“Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja.”

Rana koja se krije, sporo i teško zarasta.

Što ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća.

“Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.”

“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”

“U zemlji mržnje najviše mrze onoga ko ne umije da mrzi.”

“Vrijednost ljepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž.”

“Zvezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovjek neće moći nagledati.”

“Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta.”

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.

“Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja.”

Možda vam se svidi

Comments are closed.