30.7 C
Kakanj
Četvrtak, 24 Juna, 2021

Najava: 29. decembra 2014. godine 27. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u ponedjeljak 29. decembra 2014. godine sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat).

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red (materijale preuzmite klikom na naziv tačke dnevnog reda):

–       usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,

–       komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja,

–       vijećnička pitanja,

–       vijećničke inicijative.

1. Prijedlog okvirnog Programa rada Općinskog vijeća za 2015. godinu

2. Prijedlog odluke o reprogramu kreditnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija

3. Prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi

 Obrazloženje

4. Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu

5. Prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kakanj – poslovni prostori u administrativno-poslovnoj zgradi organa uprave Općine Kakanj (objekat u izgradnji)

6. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije o prodaji poslovnih prostora u administrativno-poslovnoj zgradi organa uprave općine Kakanj

7. Prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u 2015. godini

8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2015. godini

9. Prijedlog odluke o ustupanju na upravljanje i korištenje izgrađenog objekta – društveni dom Čatići

10. Prijedlog odluke o načinu i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj fizičkim i pravnim licima

11. Informacija o održanom okruglom stolu na temu „Moguća projektna rješenja problema prikupljanja, selekcije i zbrinjavanja komunalnog otpada u Kaknju“

12. Izvještaj o sprovođenju javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju s prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja imenovane Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01/1-344/14 od 10.09.2014.godine

13. Izvještaj o sprovedenom javnom konkursu za prijenos prava vlasništva na nekretninama – građevinskom   zemljištu u svojini Općine Kakanj

14. Izvještaj o sprovođenju javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju s prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja imenovane Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01/1-475/14 od 27.11.2014.godine

15. Izvještaj o sprovođenju javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji poduzetničke zone „Vrtlište“ s prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja imenovane Rješenjem Općinskog vijeća broj: 01/1-406/14 od 06.11.2014.godine

Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate sjednicu.

(Press Općine Kakanj)

Pratite Kakanj-X.com putem aplikacije za Android i društvenih mreža FacebookTwitter i Instagram

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO