Na sjednicama Općinskog vijeća zabilježen visok nivo konsenzusa o pitanjima koja su od općeg interesa za građane Kaknja

U periodu 1. januar – 30. novembar 2014. godine, Općinsko vijeće Kakanj je na 11 sjednica razmatralo 302 tačke dnevnog reda. Na programe i planove odnosile su se 22 tačke, a 5 na Budžet Općine Kakanj i izmjene Budžeta.

Na vijećničkim klupama našlo se 88 odluka i 115 rješenja.

Usvojeno je 40 zaključaka, 38 izvještaja, 18 informacija, te 21 akt o imenovanju.

Postavljeno je 47 vijećničkih pitanja i podneseno 55 vijećničkih inicijativa.

Na sjednicima Općinskog vijeća Kakanj zabilježen je visok nivo konsenzusa o pitanjima koja su od općeg interesa za građane Kaknja, što znači da su interesi Kaknja stavljeni iznad političke pripadnosti, te pripadnosti poziciji ili opoziciji, a ovakva praksa posebno je bila evidentna tokom nastojanja da se ispravi historijska nepravda na način da Kakanj dobije dio prihoda koje svojim radom ostvaruje Termoelektrana Kakanj.

Nova 3 miliona KM u Budžetu Općine Kakanj su uspjeh svih političkih snaga iz Kaknja koje su pomogle da dođe do usvajanja zakonskih propisa kojima je ispravljena nepravda prema Kaknju.

Kakanj je svijetli primjer u pogledu odnosa svih vijećnika prema interesima grada Kaknja i svih njegovih građana, dok u nekim drugim sredinama građani ispaštaju zbog izostanka međusobnog uvažavanja, saradnje, dijaloga i konsenzusa u tijelima koja donose važne odluke.

I u prošloj, 2013. godini, Općinsko vijeće je ostvarilo visok stepen efikasnosti rada.

(Press Općine Kakanj)

Možda vam se svidi

Comments are closed.