Na prodaju idu Bosnalijek, Energopetrol, Energoinvest, Aluminij…

0

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Plan privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu. Planom su obuhvaćena preduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, u kojima je državni kapital manjinski, kao i ona koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala.

Riječ je o 14 preduzeća i to: Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Šipad export-import, Željezara Zenica, KTK d.d. Visoko, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, Konfekcija Borac d.d. Travnik, Fabrika duhana Mostar, PS Vitezit i Holding preduzeće Putevi BiH Sarajevo. Iz plana je vidljivo da se radi o preduzećima koja se nekoliko godina ponavljaju u planu APF-a, s lošom finansijskom slikom, tržišnom neizvjesnošću i, uglavnom, bez značajnijih promjena u izboru metoda i načina prodaje.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

U 2015. godini planiran je i nastavak prodaje u postupku male privatizacije, kao i aktivnosti na zaštiti imovine iz pasivnog podbilansa. Nakon okončanja sudskih sporova koji se odnose na povrat imovine, odnosno zaštitu imovine iz pasivnog podbilansa, pristupit će se prodaji metodom javnog nadmetanja. U 2015. će biti nastavljena saradnja s kantonalnim agencijama za privatizaciju, posebno kada je riječ o kontroli i stanju izvršenja ugovorenih obaveza.

Finansijskim planom APF-a obuhvaćeni su prihodi od prodaje preduzeća i drugih izvora iz kojih će se finansirati izdaci u 2015. godini. Paniranije ukupni raashodi i kapitalni izdaci iznose 7.881.000 konvertibilnih maraka. Od toga se 2.761.000 KM odnosi na tekuće poslovanje, 5.000.000 KM su sredstva za zaštitu od evikcije i 120.000 KM za kapitalne izdatke.