Na Ponijerima obilježena 20. godišnjica osnivanja Trećeg manevarskog bataljona Kakanj

Na Ponijerima kod Kaknja obilježena je dvadeseta godišnjica postojanja Trećeg manevarskog bataljona. Preživjeli borci i starješine položili su cvijeće na spomen obilježje Hmeljic.

Podsjećanja radi, prva svečana smotra Trećeg manevarskog bataljona održana je 19. septembra 1994. godine na Ponijerima. Na smotri, tadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin je kazao da su tadašnji borci ono što krasi kakanjski narod.

– Vi ste najhrabriji među hrabrima, vi ste ponos Kaknja. Generacije koje dolaze imat će o kome i čemu da pričaju, kazao je Mahumuljin.

Kakanjski Treći manevarski bataljon prvi je, među četiri takve jedinice na području Srednje Bosne, izvršio svoje postrojavanje i završio veoma tešku i složenu taktičku obuku. Sastav Trećeg manevarskog bataljona činili su borci slavne čete “Bosna”, borci Prve čete Prvog bataljona 309. brdske brigade i udarna grupa IDV-a 309. brdske brigade.

Svoj borbeni put Manevar započinje uspješnim akcijama oslobađanja kota na vozućkom ratištu krajem 1994. i početkom 1995. godine. Nakon toga Manevar učestvuje u akciji deblokade Sarajeva. U ovoj akciji koja se odigrala na padinama Ravnog Nabožića uspješno je probijena neprijateljska linija već u prvom pokušaju. Snage Trećeg manevarskog bataljona tada uspijevaju presjeći komunikaciju Srednje – Semizovac.

Manevar je učestvovao i u veličanstvenoj operaciji oslobađanja Vozuće. U ovoj akciji borci Trećeg manevarskog bataljona uspijevaju prvi da se spoje sa snagama Drugog korpusa Armije R BiH odakle se nastavlja oslobodilački pohod prema Ozrenu.

Posljednja akcija Manevra odigrala se na oslobađanju Sanskog Mosta. Trećem manevarskom bataljonu odata su brojna priznanja. Izdvajamo dvije pismene pohvale Generalštaba Armije R BiH, jednu od strane Trećeg korpusa, tri pismene pohvale Komande 35. divizije Armije R BiH.

Nakon dvadest godina na istom mjestu general Mahmuljin ponovo se obrati preživjelim saborcima, a prigodne poklon slike svim borcima uručio je komandant ove jedinice Elvedin Dinko Šehagić.

Možda vam se svidi

Comments are closed.