Na granici ograničenja: Od danas na snazi posebni uvjeti za bh. građane koji žele u Hrvatsku

U Hrvatsku se može ući s negativnim PCR testom ili se mora ići u 14-dnevni karantin…
 
Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Hrvatske zabranjuje se, odnosno, ograničava prelazak osobama preko graničnih prijelaza od čega su izuzeti:
1. Državljani EU-a (bez obzira na mjesto prebivališta), Schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članova njihovih porodica te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. novembra 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.
2. Privremena zabrana ulaska u Hrvatsku iz trećih zemalja, izuzevši osoba iz tačke 1. ne odnosi se na:
2a. – zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i saradnike, stručnjake za brigu o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
2b. – prekogranične radnike
2c. – prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno
2d. – diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija
2e. – putnike u tranzitu,
2f. – osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi privredni interes, te osobe koje putuju radi školovanja
2g. – osobe koje putuju zbog neodgodivih ličnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog.
Upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Hrvatsku iz trećih zemalja:
a) Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, na temelju izuzeća od zabrane prelaska granice navedenih pod tačkom 2g. obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevni karantin/samoizolaciju.
Karantina/samoizolacija se može skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.
b) Obaveza samoizolacije za osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ne odnosi se na osobe iz tački 2a., 2b., 2c., 2d., te:
2e. putnike u tranzitu:
Za putnike u tranzitu granična policija će, nakon što im se odobri ulazak, provjeriti jesu li napustili područje Republike Hrvatske u roku od 12 sati.
Navedeno pravilo moguće je primijeniti samo ako je izlazak iz Republike Hrvatske u susjednu državu koja će mu omogućiti ulazak.
2f. – osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja.
Ove osobe mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja    brisa    do    dolaska    na    granični    prijelaz), odnosno  uz obavezu 14-dnevnog karantina/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage.
Cazin.NET

Možda vam se svidi

Leave A Reply