Na dnevnom redu preporuke EK, imenovanje federalnog tužioca…

 

Sjednica počinje danas u 09.00 sati u kompleksu pravosudnih institucija.

Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se Izvještaj o provođenju preporuka Evropske komisije za VSTV BiH i pravosuđe BiH.

Članovi VSTV-a razmatrat će i Prijedlog akcionog plana Ministarstva pravde BiH za realizaciju preporuka iz Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH (Priebeov izvještaj) – mišljenje VSTVa BiH.

U okviru dnevnog reda planirana je i tačka Informacija Stalne komisije za legislativu u vezi sa obavezama proizišlim iz Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i Saglasnost za traženje mišljenja, prijedloga i sugestija od pravosudnih institucija vezanih za izradu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i saglasnost za pristup statističkim podacima koji se vode u Modulu za evidentiranje oduzete imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u okviru Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS).

U subotnjem dijelu sjednice VSTV bi, između ostalog, trebao imenovati glavnog tužioca u Federaciji BiH, te sudije na sudovima različitih nivoa.

Možda vam se svidi

Leave A Reply