Midhat Delić: Zastupao sam interes građana, a ne interes visoke politike

Završava se Vaš mandat u Skupštini ZDK. Na poziciju zastupnika ste kao kandidat DF-a izabrani prije 4 godine, a prije toga niste imali iskustva u zakonodavnim organima. Jesu li se ispunila Vaša očekivanja kada su u pitanju mogućnosti i dometi zakonodovne vlasti, odnosno Skupštine Zeničko-dobojskog kantona?

– Općenito nisu ili da budem precizniji, sasvim malo. Meni je bilo poznato da svaka vlast, pa tako i zakonodavna, funkcioniše na osnovu „broja ruku“ koje vladajuća većina ima i koje budu ili ne budu podignute kada treba izglasati neki Zakon, Odluku, Zaključak i slično i tu ja nisam gajio neke posebne iluzije da bi moglo biti drugačije.

Ono što je mene neugodno iznenadilo jeste vrlo krut stav vladajuće većine da sve što dolazi kao prijedlog opozicije treba odbaciti, ma koliko to bilo dobro ili loše rješenje za građane Kantona. Ja se ne slažem sa takvim načinom razmišljanja ili funkcionisanja i uvijek sam bio spreman podržati sve što sam smatrao da je dobro i korisno za građane Zeničko-dobojskog kantona, bez obzira od koga takva ideja, inicijativa i slično, dolazila.

U kolikoj mjeri ste Vi konkretno doprinijeli poboljšanju uslova života građana Kantona i naše općine?

– Teško je odgovoriti na ovo pitanje u smislu da to bude mjerljivo nekim brojčanim pokazateljem. Ono što mogu kazati jest činjenica da sam tokom svog mandata uputio 15 zastupničkih Inicijativa prema Vladi Kantona, odnosno njenim institucijama i sve te inicijative su bile na tragu poboljšanja uslova i kvaliteta života građana Kantona. Ja sam smatrao da treba budem zastupnik običnog građanina Kantona i da progovorim njegovim glasom, odnosno iznesem problem koji muči običnog građanina našeg Kantona. U tom smislu sam i djelovao kao zastupnik i u tom smislu su bile i neke od mojih inicijativa:

  1. a) Inicijativa o osnivanju fonda solidarnosti na nivou Kantona za sufinansiranje liječenja građana ZDK, koji su prinuđeni liječiti se izvan države BiH,
  2. b) Inicijativa da svi učenici na Kantonu uče iz istih udžbenika koji se ne bi stalno mijenjali i gdje bi za svaki predmet postojao po jedan udžbenik,
  3. c) Inicijativa za izgradnju nove školske zgrade i fiskulturne sale za učenike STŠ „Kemal Kapetanović“ u Kaknju,
  4. d) Inicijativa za postavljanje zaštitne ograde pored rijeke Bosne na regionalnom putu Kakanj-Zenica, od skretanja za površinski kop, pa do pilane „Silvestra“,
  5. e) Inicijativa za povećanje fonda časova informatike u osnovnim i srednjim školama i uvođenja drugog stranog jezika kao obaveznog u tehničkim i srodnim školama,
  6. f) Inicijativa za ukidanje „bijelog hljeba“ i brojnih drugih privilegija o kojima obični građanin može samo sanjati, i druge…

Također sam postavio preko 40 zastupničkih pitanja koja su mi uglavnom sugerisali građani, podnio veliki broj amandmana na predložena zakonska rješenja koja su bila u skupštinskoj proceduri, učestvovao u brojnim diskusijama kod pretresa različitih skupštinskih materijala, itd. Prema ovim statističkim podacima, sigurno sam među prvih 10 zastupnika što se može provjeriti na osnovu izvještaja CCI. Ali sam mišljenja da će, ipak, najbolji sud o mome radu dati naši građani. Oni su najmjerodavniji sudija.

Imate li povratne informacije koliko su oni koji su Vas birali, kao i uopšte građani našeg grada i Kantona zadovoljni Vašim angažmanom u Skupštini ZDK?

– U svakodnevnim kontaktima sa građanima (face to face, preko društvenih mreža ili na drugi način) stekao sam dojam da su građani Kantona, odnosno naše općine izuzetno zadovoljni mojim radom i zastupničkim angažmanom u Skupštini ZDK. Na osnovu toga cijenim da sam opravdao povjerenje koje su mi ukazali na izborima, i ponosan sam na tu činjenicu

Kako komentarišete Vašu izjavu datu na početku mandata za Kakanjske novine,u broju 250 od 01.12.2014. godine? Smatrate li da ste mogli uraditi više?

– Ono što sam tada kazao rekao bih i sada. Iako je stanje malo bolje u odnosu na period za koji je ta izjava data, stanje u ZDK a samim time i Kaknju i dalje nije dobro, što za posljedicu ima sve veće iseljavanje mladih ljudi. Kakanj i dalje daje više nego što mu se vraća i umjesto da se to mijenja nabolje, ovih dana smo svjedoci nastojanja da se Prijedlogom Zakona o Fondu za zaštitu okoliša na nivou FBiH, i ono malo što mu se vraćalo pokušava još umanjiti.

Više i bolje se, naravno, uvijek može uraditi. Ja sam uradio onoliko koliko sam mogao i znao u datom trenutku, iako to u znatnoj mjeri ovisi i od toga da li ste u poziciji ili u opoziciji, kako sam već naglasio u odgovoru na vaše prvo pitanje.

Da li ste tokom Vašeg angažmana u Skupštini ZDK imali razumijevanje od strane Vaše stranke, odnosno stranačkih kolega? Jeste li nekad glasali suprotno Vašem mišljenju i volji, a zarad interesa i stavova definisanih unutar stranke?

– Što se tiče mojih stranačkih kolega, mi smo zaista imali jedan fantastičan način rada i imao sam puno razumijevanje od njih za sve što sam predlagao, inicirao, diskutovao i slično. Što se tiče podrške same Stranke, moram kazati da je ona postojala samo do trenutka kada je DF bila dio vlasti u ZDK (nekih prvih 6 mjeseci). Onog trenutka kada je DF prestala biti dio vlasti mi zastupnici iz DF smo praktično bili prepušteni sami sebi i radili smo bez ikakvih stranačkih smjernica, sugestija, uputa, pomoći i slično.

Da li su u okviru Vaše stranke zadovoljni Vašim radom? Je li vršena neka analiza četverogodišnjeg rada zastupnika iz Vaše stranke i hoćete li biti na listi za ovogodišnje Opće izbore?

– Nažalost, nikakva analiza rada nije vršena što se i pokazalo najvećim problemom Stranke. Umjesto da moj rad bude prepoznat u Stranci kao što je prepoznat i od strane građana odnosno birača, stranačke strukture nisu vodile računa o tome. Osnovni i jedini kriterijum napredovanja u DF je postao podobnost, odnosno poslušnost i podaništvo prema nadređenima, što je za posljedicu imalo istupanje četiri zastupnika iz DF ZDK, tako da je na kraju mandata ostao samo jedan zastupnik. Slična situacija se desila i u drugim kantonima, tako da su skoro svi zastupnici u kantonalnim skupštinama na nivou FBIH napustili DF zbog ovakvog načina rada i djelovanja.Ova dešavanja nisu zaobišla ni Federalni ni Državni parlament, a isto tako ni opštinska/gradska vijeća, jer je više od 2/3 vijećnika DF istupilo iz DF.

Ja sam ponovo bio kandidovan na listu za izbore za Skupštinu Kantona, ali sam povukao svoju kandidaturu sa liste kada je predsjednica Kantonalnog odbora, iz samo njoj znanih razloga i uz aminovanje vrha Stranke, za nosioca liste postavila osobu kojoj je suđeno za privredni kriminal u čuvenoj aferi u mesnoj industriji Zmajevac-Zenica. Moji ljudski, profesorski i moralni principi nisu mi dozvoljavali da prihvatim činjenicu da budem na listi sa takvom osobom. Zbog toga sam povukao kandidaturu, podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz Stranke 11.7.2018. Mogu reći da već duže vrijeme DF prolazi kroz jednu duboku agoniju i da će se, sasvim izvjesno, u dogledno vrijeme ugasiti ili svesti na marginalnu političku opciju.

Imate li neku poruku za naše čitaoce, a vezano za Vaš dosadašnji i eventualno budući angažman u politici?

– Što se tiče mog dosadašnjeg angažmana, poručujem čitaocima da sam jako zahvalan svima onima koji su mi pružali podršku tokom zastupničkog mandata i davali mi sugestije, kritike i prijedloge tokom rada. Nadam se da sam opravdao njihova očekivanja i da ih nisam razočarao svojim radom kao i odlukom za povlačenje sa liste i istupanjem iz Stranke.

Kad je u pitanju moj eventualni budući politički angažman, on će u znatnoj mjeri zavisiti od toga koliko neka politička partija bude bude u stvarnosti provodila ideje za koje se zalaže tokom kampanje (a većina ih tokom kampanje ima vrlo napredne ideje).

Poručio bih čitaocima da izađu na oktobarske izbore, da glasaju za poštene ljude a ne lopove, te da prate rad, daju podršku i sugestije onima koji budu izabrani.

M.S.

Faksimil izjave za Kakanjske novine u broju 250 od 01.12.2014. godine
Midhat Delić: Iz principijelnih razloga povukao kandidaturu sa liste za Opće izbore 2018.

Midhat Delić je rođen 1964. godine u mjestu Pedići, opština Kakanj. Nakon završetka osnovne škole 1979. god., završio je srednju Mašinsku tehničku školu 1983. i Mašinski fakultet 1989. godine. Zaposlio se u srednjoj školi u Kaknju 1990. godine gdje i danas radi. Za izuzetne rezultate tokom školovanja, dobitnik je priznanja „Crveni karanfil ’83“; zlatne značke „Ognjen Prica“ i srebrne značke “Hasan Brkić“ Univerziteta u Sarajevu. Od 1993. do 2002. godine, u dva mandata bio je direktor srednje škole u Kaknju. Izabran je na dužnost zastupnika ispred stranke DF 2014. godine. Bio je član OO, KO i GO DF BIH, te šef Kluba zastupnika u Skupštini ZDK. Iz principijelnih razloga povukao je kandidaturu sa liste za Opće izbore 2018. i istupio iz Stranke 11.07.2018. godine.

(Kakanjske.com)

Možda vam se svidi

Leave A Reply