Magazinović uputio je poslaničko pitanje: U kojoj fazi su javne nabavke u vezi uvođenja 4G mreže ?

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović uputio je poslaničko pitanje u vezi sa sigurnosnim aspektima uvođenja 4G mreže u Bosni i Hercegovini i javnim nabavkama koje se provode kao dio realizacije projekta.

Pitanje je postavio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću, ministru sigurnosti Draganu Mektiću, zamjeniku ministra prometa i komunikacija Saši Dalipagiću, direktor SIPA-e Perici Staniću i direktor OSA-e Osmanu Mehmedagiću, te zatražio odgovor u pisanoj formi.

Magazinović ih je pitao da li imaju saznanja u kojoj su fazi javne nabavke u vezi s uvođenjem 4G mreže i da li su u tom procesu zadovoljeni svi sigurnosni aspekti kod uspostavljanja ove mreže u Bosni i Hercegovini?

Također je pitao da li su poduzete mjere za zaštitu od eventualnih zloupotreba telekomunikacijskih mreža, te za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti, kao i to da li su vodili bilo kakve aktivnosti u pravcu zadovoljavanja preduslova u procesima nabavki i/ili stranih ulaganja „kako bi smo mogli tvrditi da će sigurnost građana i države biti neupitna“?

Magazinovića zanima i da li nadležne institucije imaju saznanja o tome da li u procesu nabavki opreme za 4G eventualno učestvuju kompanije podložne kontroli stranih vlada?

Jedno od postavljenih pitanja je i da li s odgovornošću mogu tvrditi da se u procesu uvođenja 4G mreže sve aktivnosti vode u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i da se može garantovati da neće biti narušena sigurnost države i njenih građana, te privatnost buduće komunikacije i prenosa podataka korištenjem 4G mreže?

Magazinović u obrazloženju navodi da je, imajući u vidu da je BiH jedina evropska zemlja koja nema pokrivenost 4G mrežom, te da je proces uvođenja 4G mreže u toku, jako važno da Parlament BiH i javnost budu upoznati šta se poduzima u smislu mjera zaštite od eventualnih zloupotreba telekomunikacijskih mreža i stvaranja pretpostavki za osiguranje maksimalne cyber sigurnosti.

Dodaje kako postavljanjem navedenih poslaničkih pitanja želi ukazati na informatičku sigurnosti kao važan resurs svake države, ali i postojanje sve sofisticiranijih prijetnji u cyber prostoru.

– Kritični element nacionalne sigurnosti je svakako sigurnost telekomunikacijskih mreža i usluga, koje igraju ključnu ulogu u ukupnoj sigurnosti društva, a privlačne su za cyber napade. Zbog toga prioritetom u smislu sigurnosti se mogu smatrati i nabavke vezane za telekomunikacije, projektno finansiranje, strane investicije i licenciranje, te o svemu tome treba voditi računa od samog početka, prije nego što budu instalirane potencijalno kompromitirane mreže i dugoročno bude narušena sigurnost države i građana – navodi Magazinović.

Logično bi bilo, smatra on, da se institucije zalažu za sigurne telekomunikacione mreže, te bi bilo dobro da i javnost obavijeste o tome koje su sve mjere poduzete kako bi se zaštitila i država i građani, te obezbjedio siguran protok podataka i zaštita privatnosti – saopćeno je iz SDP-a BiH.

Možda vam se svidi

Leave A Reply