Magazinović: Jasno označiti službena vozila naljepnicom kako bi se spriječile zloupotrebe korištenja

Nerijetko se dešava i da se davanjem prava na korištenje službenog vozila „kupuje naklonost“ u okviru pojedinih institucija.

Podlanik SDP-a Saša Magazinović je podnio inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Institucijama Bosne i Hercegovine na način da se propiše jasno označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi odgovarajući način kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada, a sve u svrhu sprječavanja zloupotreba korištenja.

Tragom sve češćih primjedbi građana, medijskim izvještajima o zloupotrebama službenih vozila, ali i informacijama iz samih institucija, nameće se potreba sprječavanja nepravilnosti u korištenju automobila u vlasništvu Institucija Bosne i Hercegovine. Čest je slučaj da uposlenici državnih institucija koriste ova vozila u privatne svrhe, u vrijeme godišnjih odmora, za porodične potrebe i sl.

Nerijetko se dešava i da se davanjem prava na korištenje službenog vozila „kupuje naklonost“ u okviru pojedinih institucija.

Stoga je potrebno dopuniti Pravilnik na način da službena vozila Institucija BiH budu vidno i jasno označena kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno vidljivo da se radi o službenom vozilu i kojoj instituciji pripada. Ova mjera ne zahtjeva značana budžetska sredstva, a imala bi trenutni efekat.

Osim sprječavanja zloupotreba, ovakva odluka Vijeća ministra BiH bi za cilj imala povećanje povjerenja građana, zaštitila bi se budžetska sredstva, te poslala poruka i svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak.

Vijeće ministara BiH bi sa sadržajem ovih dopuna, kao i izuzecima (npr. vozila Obavještajno-sigurnosne agencije, najviših državnih funkcionera i sl.) trebalo upoznati građane, te razmisliti i o načinu na koji se eventualne zloupotrebe mogu prijaviti, stoji u obrazloženju inicijative.

Možda vam se svidi

Leave A Reply