17.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Lista SDP i SDA kandidata za Skupštinu ZDK

Objavljujemo imena kandidata za listu SDP i SDA koji konkurišu da od oktobra budu poslanici u Skupštini ZDK.

Lista kandidata SDA-a za Skupštinu ZDK

1. Ibrahim Plančić (Tešanj)

2. Emira Drnda -Čičeklić (Maglaj)

3. Jasmin Duvnjak (Zenica)

4. Selvedina Sarajlić-Spahić (Zenica)

5. Almedin Aliefendić (Kakanj)

6. Senad Karavdić (Visoko)

7. Besim Avdić (Zavidovići)

8. Asim Nalić (Žepče)

9. Kenan Kamenjaš (Vareš)

10. Amela Kovačević (Breza)

11. Muamer Čelebić (Kakanj)

12. Adisa Kokić (Tešanj)

13. Naidin Ahmetspahić (Zenica)

14. Musad Halilović (Zavidovići)

15. Emina Jusić (Visoko)

16. Amir Muminović (Olovo)

17. Amra Muslić (Zenica)

18. Džavid Aličić (Doboj-jug)

19. Rasim Skomorac (Zenica)

20. Mirsada Čaluk (Kakanj)

21. Mirza Omanović (Visoko)

22. Mirnesa Šehović (Visoko)

23. Seid Osmanović (Breza)

24. Himzo Smajić (Tešanj)

25. Amela Mujadžić (Zavidovići)

26. Sead Kaknjo (Zenica)

27. Alisa Ibraković (Zenica)

28. Amer Ahmić (Žepče)

29. Adnela Šušić (Zavidovići)

30. Selma Ćatić (Zavidovići)

31. Ramo Pivić (Zenica)

32. Mirsad Hadžić (Tešanj)

33. Edita Omerović (Kakanj)

34. Alem Škulj (Kakanj)

35. Ahmed Ćerim (Zenica)

36. Saliha Smailbegović (Tešanj)

37. Nihada Huseinagić (Zenica)

38. Jasmin Imamović (Zenica)

Lista kandidata SDP-a za Skupštinu ZDK

1. Husejnagić Munib (Zenica)

2. Šehić Jasminka (Maglaj)

3. Begić Senaid (Doboj jug)

4. Radišić Sretko (Zenica)

5. Aletović Vinka (Kakanj)

6. Delić Rifat (Zavidovići)

7. Smailbegović Elva (Tešanj)

8. Husić Muhamed (Visoko)

9. Romić Branko (Vareš)

10. Dizdarević Blanka (Zenica)

11. Buljubašić Amil (Tešanj)

12. Jurić Leontina (Zenica)

13. Petrović Radosav (Zavidovići)

14. Hadžiabdić Alija (Olovo)

15. Hajdarević Armina (Žepče)

16. Mijoč Eldin (Kakanj)

17. Mundžić Indira (Zenica)

18. Lokmić Nedžad (Maglaj)

19. Simić Mladen (Zenica)

20. Jekalović Cigura Amina (Breza)

21. Tomičić Dalibor (Visoko)

22. Delić Adela (Maglaj)

23. Kaser Vedran (Tešanj)

24. Malić Zečević Maja (Visoko)

25. Softić Salko (Tešanj)

26. Hodžić Enes (Tešanj)

27. Muhovac Aida (Zavidovići)

28. Brka Almir (Tešanj)

29. Duraković Jusuf (Zavidovići)

30. Todorović Sanja (Usora)

31. Mandura Ivica (Žepče)

32. Veselinović Tatjana (Zavidovići)

33. Mehić Nermin (Zenica)

34. Tanović Maida (Zenica)

35. Bradarić Spaho (Maglaj)

36. Čolaković Belma (Olovo)

37. Filipović Nadežda (Zenica)

38. Čivić Mirsad (Zenica)

 

(visoko.co.ba)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO