Latić-Galijašević u Face to Face: Konju, budalo, idiote. Ja sam bio veza mudžahedina i Alije (VIDEO)

0

U Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV žestok verbali sukob imali su Dževad Galijašević i Nedžad Latić. Hadžifejzović je u uvodu kazao kako je “rat” između Latića i Galijašević najduži u ovoj zemlji uz konstataciju da je počeo prije rata koji je bio na području Bosne i Hercegovine i traje do danas. Neke od tema o kojima se govorilo u CD-u bile su teroristička prijetnja, veza sa mudžahedinima, odlazak selefija na sirijsko ratište i paradžemati. Tokom žustre rasprave Latića i Galijašević jedan drugoga nazivali su budalom, idiotom pa čak i konjem. Vido iznerviran Nedžad Latić po prvi put u javnosti u jednom trenutku je kazao kako je lično on bio veza mudžahedina sa ratnim predsjednikom Alijom Izetbegovićem. Opširnije u video prilogu.