6.8 C
Kakanj
Subota, 8 Maja, 2021

Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

Na osnovu člana 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj:268/15 , Pedagoških standarda i normativa( Službene novine Zeničko- dobopjskog kantona“, broj 2/11) i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“Kakanj ( broj :580/15), Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 1. Odgajatelja u vrtiću na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2016. godine – 2 izvršioca

II

 Opis poslova :

 

 1. Odgajatelj u vrtiću:

–          Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom

–          Pripreme za odgojno – obrazovni rad na projektima

–          Individualno stručno usavršavanje

–          Rad u stručnim tijelima

–          Saradnja sa roditeljima

–          Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima

–          Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića

–          Rad na pedagoškoj dokumentaciji

–          Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava

–          Ostali poslovi po potrebi

III

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( original ili ovjerena kopija):

 

 1. Kraća biografija
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS,profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja )
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgajatelja
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 6. Izvod iz Matične knjige rođenih
 7. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 5. i tačkom 7. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos

IV

 

Kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se sačiniti rang lista kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa:

 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca ( Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,umrlog, nestalog branioca
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci za odgajatelja

Ukoliko kandidat ne odstavi dodatnu dokumentaciu, bodovi na osnovu gore navedenih kriterija neće mu biti dodjeljeni.

V

 

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za prijem uposlenika, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa. Komisija će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana 13.11.2015.godine.

VI

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za prijem uposlenika . Interviju će se obaviti u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana 16.11.2015. godine u 9 sati.

VII

Prijeve sa potrebnom dokumentacijom kandidat treba da dostavi u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja u Našoj riječi, oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, oglasnoj ploči osnivača ( Općina Kakanj) i web stranici osnivača ( www.kakanj.gov.ba), putem pošte preporučeno, na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, Ul. ZPO broj 66, 72240 Kakanj sa naznakom za „Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme “ .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.      Predsjednik UO   Amila Spahić (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO