14.4 C
Kakanj
Srijeda, 12 Maja, 2021

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj „broj:3/14) i člana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj:1/15), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj za školsku 2014/15. godinu

Općina Kakanj dodjeljuje 50 stipendija redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Kakanj za školsku 2014/15. godinu.

Općinskim Budžetom za 2015. godinu za đačke stipendije planiran je iznos od 15.000,00 KM.

Visina stipendije je 300,00 KM, a isplata će se izvršiti u tri jednake rate.

Pravo na dodjelu stipendije, na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o stipendiranju učenika, imaju redovni učenici srednjih škola koji su prethodne školske godine postigli odličan, vrlo dobar ili dobar uspjeh.

Pravo učešća na konkursu nemaju :

a) vanredni učenici

b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh

c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije

d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj

e) učenici koji ponavljaju razred

Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog

broja bodova po slijedećim kriterijima:

a) socijalno-ekonomska situacija

b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini

 **************

a) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

–         za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,

–         za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b) Po osnovu primanja po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće

bodove:

–         bez primanja……………………………………40 bodova

–         do 100 KM……………………………………..30 bodova

–         od 101 KM do150 KM …………………….25 bodova

–         od 151 KM do 300 KM ……………………15 bodova

–         od 301 KM do 350 KM…………………….10 bodova

–         preko 350 KM…………………………………. 5 bodova

Učenicima sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Učenicima romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik pripada romskoj populaciji.

Zainteresovani kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) zahtjev-prijavu na konkurs,

b) prijavu prebivališta – CIPS,

c) ovjerenu izjavu roditelja da učenik ne prima stipendiju drugog

poslodavca ili druge organizacije,

d) potvrdu o redovnom školovanju,

e) kopiju svjedodžbe iz prethodne školske godine odnosno uvjerenje

završnog razreda osnovne škole ( za učenike I razreda srednje škole),

f) izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu od nadležnog općinskog

organa sa punom moralnom i pravnom odgovornošću,

g) dokaz o ostvarenim prihodima za svakog punoljetnog člana

domaćinstva, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti svakog punoljetnog člana domaćinstva ( za nezaposlene članove domaćinstva)

h) potvrdu o školovanju članova domaćinstva,

i) izjavu roditelja da učenik pripada romskoj populaciji ( za pripadnike

romske populacije)

j) uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu učenika

Dostavljena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija.

Ukoliko se utvrdi da su podaci netačni, prijava na konkurs se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči

i web stranici Općine Kakanj.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi

za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju. Nekompletna,

neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan

konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća. (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO