Kompanija “HIFA-OIL” uručila vrijednu donaciju Policijskoj stanici Tešanj

Dana 21.03.2016. godine, u Policijskoj stanici Tešanj upriličen je sastanak na kojem je izvršni direktor preduzeća “HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj Venan Hadžiselimović u ime ove kompanije donirao i predao na upotrebu i korištenje tri kompjutera sa kompletnom opremom Policijskoj stanici Tešanj, a koju opremu je preuzeo komandir Jusuf Katica.

Predmetna donacija predstavlja podršku ove uspješne bh. kompanije materijalno-tehničkoj opremljenosti policije, te stvaranju što boljih pretpostavki za uspješno i kvalitetno izvršavanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Policijske stanice Tešanj, koja djeluje u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Takođe je tom prilikom, od strane svih učesnika sastanka, naglašena opredijeljenost istih u daljem pružanju međusobne podrške i saradnje.

Leave A Reply