Komisija donijela zaključke o aferi “Respiratori”: Hitna smjena Solaka, FUCZ pripojiti FMUP-u

Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sačinila je 12 zaključaka kojim se direktno od Vlade i Parlamenta FBiH traži djelovanje u vezi sa aferom “Respiratori” čiji su glavni akteri suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i direktor “FH Srebrena Malina” Fikret Hodžić.

1.Komisija konstatuje da rad FUCZ-a nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer ne postoji odgovarajući program za zaštitu.

2.Komisija smatra da FUCZ prilikom kupovine respiratora nije izvršila analizu na tržištu i nije kontaktirala privredna društva koja se nalazi u registru veleprometnika za promet medicinskih sredstava pri Agenciji za lijekove BiH.

3.Komisija je utvrdila da je FUCZ stvorila obligacioni odnos “FH Srebrena malina” u trenutku kada su imali informaciju da to društvo nema odobrenja za promet medicinskih sredstava.

4.Komisija smatra da se FUCZ nije ponašao kao dobar privrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

5.Komisija smatra da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost “FH Srebrnsa malina” prije sklapanja ugovora od 10,5 miliona KM za nabavku respiratora.

6.Uzimajući u obzir da se radi o avansnom plaćanju kupoprodajnog ugovora Komisija smatra da je FUCZ propustila osigurati adekvatnu garanciju da će “FH Srebrena malina” ispoštovati obaveze.

7.Komisija smatra da Vlada FBiH nije na adekvatan način nadzirala rad FUCZ-a.

8. Komisija za sigurnost PD Parlamenta FBiH na osnovu dostavljenih informacija utvrdila je da je Federalna uprava civilne zaštite propustila osigurati garancije za izvršenje svih kupoprodajnih ugovora koji su zaključeni u periodu stanja nesreće, a avansno plaćeni.

9. Temeljem dostupnih informacija i obzirom da je više od 30 dana proteklo od ugovorom definisanog roka za dostavljanje respiratora, a obzirom da ne postoji aneks ugovora kojim bi bio produžen rok za isporuku, Komisija za sigurnost predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da traži od Vlade FBiH da u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima hitno ispita mogućnost raskida ugovora koji je potpisan sa “FH Srebrena malina”.

Možda vam se svidi

Leave A Reply