Ko je oslobođen plaćanja putarine na autoputu u FBiH?

0

U Službenim novinama Federacije BiH objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistemu naplate putarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH.

Promijenjen je član 7. Pravilnika o grupi vozila oslobođenih od plaćanja cestarine. U ovu grupu uključeni su vozila Crvenog krsta, vozila EUFOR-a i NATO-a u BiH, vozila pomoći na cesti, vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, vozila invalidnih osoba sa 80 posto ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60 posto ili više – samo za fizička lica za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije, vozila udruženja i saveza organizacija lica sa invaliditetom u Federaciji BiH koja su registrovana na udruženje ili savez.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Također, u grupi vozila oslobođenih od plaćanja cestarine nalaze se vozila civilne zaštite – samo za vozila sa oznakom, ambulantna – sanitetska vozila, vozila ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Obavještajno – sigurnosne agencije BiH, upravnih organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačanja, Služba za poslove sa strancima, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje i Agencija za policijsku podršku), vozila Međunarodne komisije za nestale osobe, vozila u vlasništvu Centralne banke Bosne i Hercegovine kada njima upravljaju službenici Ministarstva sigurnosti BiH – Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, vatrogasna vozila – samo za specijalna vozila sa oznakom. (N1 Televizija)

[bar group="4078"]