Ko je bio u Armiji BiH, a ko u HVO-u: Resorno ministarstvo objavilo dopunjeni registar boraca

Na službenoj stranici Ministarstva dostupni su svi podaci o broju pripadnika Oružanih snaga RBiH po komponentama, odnosno ko je bio pripadnik Armije RBiH, MUP-a RBiH, HVO-a, pozadinskih jedinica poput civilne zaštite, nenamjenske industrije i slično.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida posljednjeg rata je na službenoj stranici Ministarstva objavilo dopunjeni Jedinstveni registar boraca u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

U skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Federalno ministarstvo je imalo obavezu po osnovu člana 51. ovog Zakona da objavi dopunjeni Jedinstveni registar, onako kako je Radna grupa Vlade FBiH koju je činilo i deset predstavnika boraca, usaglasila i definisala kroz Zakon.

To znači da su trenutno na službenoj stranici Ministarstva dostupni podaci o broju pripadnika Oružanih snaga RBiH po komponentama, odnosno ko je bio pripadnik Armije RBiH, MUP-a RBiH, HVO-a, pozadinskih jedinica poput civilne zaštite, nenamjenske industrije i slično.

Do sada je u Registar uneseno ukupno 490.917 boraca i prema trenutnim brojkama 341.551 su bili pripadnici Armije RBiH, 149.252 su bili pripadnici HVO-a, a 114 pripadnici HOS-a.

U narednom periodu biće uneseni i preostali podaci o korisnicima s obzirom na to da neke grupe za vođenje evidencija iz oblasti vojne obaveze još uvijek unose podatke, imajući u vidu da raspolažu velikim brojem korisnika te nailaze na određene tehničke poteškoće.

Ono što je značajno istaći jeste da je Registar podložan svim izmjenama ukoliko bilo ko utvrdi nepravilnosti, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Kako se navodi, potrebno je da svi koji utvrde da su u Registru netačne brojke ili drugi podaci putem grupa za vođenje evidencija iz oblasti vojne obaveze u opštinama kojima pripadaju podnesu zahtjev za ispravku, nakon čega će se pokrenuti zakonski definisana procedura i utvrditi da li su takvi navodi osnovani i iste, ukoliko se potvrde, izmijeniti.

Ministar za pitanja boraca i invalida u Vladi FBiH Salko Bukvarević je kazao kako je zahtjev za ovakvu dopunu Registra stigao od boraca te da su predstavnici boračkih saveza i organizacija koji su činili Radnu grupu za donošenje Zakona sve vrijeme u kontaktu sa Ministarstvom i učestvuju na sastancima vezanim za implementaciju federalnog zakona.

Kazao je kako je Ministarstvo ispoštovalo obaveze proizašle iz Zakona te da je ono servis svim borcima i da će tako biti i u narednom periodu.

Prenosi Bh-index

Možda vam se svidi

Leave A Reply