Otvorena kategorija

Vremeplov

Zapis o naselju Doboj

Nepravilan je zvanični naziv ovog naselja – Doboj. Narodni je, izvorni naziv Dobuj. Naime, stari ljudi, odreda,…

Dan rudara: Pruga života

Pruga duga koliko i kakanjska ulica. Pruga smetnji svih Kakanjaca. Naime, ona svima smeta, jer tračnice prolaze…