7 C
Kakanj
Utorak, 11 Maja, 2021

Kantonalna stipendija: Lista kandidata koji su u konkurenciji za kantonalnu stipendiju

Nakon što je sredinom maja tekuće godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2014/2015. godinu, te nakon bodovanja aplikacija, objave preliminarne lista kandidata i razmatranja prigovora na preliminarnu listu, sačinjena je i konačna preliminarna lista sa imenima studenata koji su u konkurenciji (naglašavamo, nisu dobili stipendiju, već su u konkurenciji) za kantonalnu stipendiju.

Konačnu preliminarnu listu možete vidjeti klikom ovdje

Na listu se može izjaviti žalba Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona. Žalba se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine.

Odluku o konačnom broju studenata sa konačne preliminarne liste kojima će biti dodijeljena kantonalna stipendija donijet će nakon razmataranja žalbi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u skladu sa raspoloživim sredstvima. (Press Općine Kakanj)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO