11.8 C
Kakanj
Petak, 7 Maja, 2021

Kako do povlastice za prijevoz za učenike srednjih škola?

Općina Kakanj obavještava učenike srednjih škola sa područja općine Kakanj da su odlukom Općinskog vijeća o finansiranju prevoza đaka i studenata od 10.3.2009.godine utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava na korištenje povlastica za prevoz.

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije učenika čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

1. učenici čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju,

2. djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca,

3. učenici iz porodica sa prihodom do 150 KM po članu domaćinstva,

4. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH , djeca povratnika i raseljenih osoba

koja žive na području općine Kakanj.

Učenici koji stanuju u đačkom domu kao i učenici iz porodica koje ostvaruju prihod veći od 150,00 KM po članu domaćinstva nemaju pravo na povlastice za prevoz.

Za priznavanje navedenih prava učenici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :

– kućnu listu,

– potvrdu o redovnom školovanju učenika,

-dokaz o nezaposlenosti za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva – ( potvrda s Biroa , za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na Birou za zapošljavanje- potvrdu predsjednika Savjeta mjesne zajednice),

– potvrdu da je učenik dijete šehida, poginulog borca, RVI, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika ili civilne žrtve rata, kao i dokaz da je dijete sa posebnim potrebama (ukoliko pripada jednoj od navedenih kategorija),

-potvrdu o ukupnim primanjima članova domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije),

-rodni list ili potvrdu iz škole (za maloljetne članove domaćinstva),

– zahtjev za ostvarivanje povlastice za prevoz.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

Zahtjevi će se primati 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO