Kakanjsko „Grijanje“ 2013. završilo pozitivnim finansijskim rezultatom

U vremenu kada mnoga privatna preduzeća nisu solventna, a javna preduzeća nisu sposobna izjednačiti prihode sa rashodima, odlaze u stečaj i likvidaciju, a rečenica “pozitivan finansijski rezultat” već davno otišla u zaborav, JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj je jedan svijetli primjer, koji je i pored brojnih problema 2013. godinu završio pozitivnim finansijskim rezultatom.

Skupština JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 22.05.2014. godine usvojila je Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2013. godinu sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 42.827,95 KM.

Pored toga, važno je istaći da je protekla 28. sezona grijanja uspješno privedena kraju 25.04.2014. g., a JP “Grijanje” d.o.o. Kakanj je izmirilo sve obaveze prema JP “Elektroprivreda BiH” u skladu sa potpisanim ugovorom, kao što izmiruje i sve obaveze po Reprogramu za toplotnu energiju iz ranijeg perioda. Bitno je spomenuti da kakanjsko „Grijanje“ nema nikakvih kreditnih zaduženja, a obzirom da su obaveze za sezonu 2013/2014 u potpunosti izmirene, time neće doći u pitanje naredna 29. sezona grijanja.

Međutim, najveći problem su dugovanja kantonalnih budžetskih korisnika čiji dug je 513.678 KM. Pored duga kojeg ima Kanton, značajna su dugovanja drugih javnih i privatnih preduzeća, kao i fizičkih lica.
Ovim putem pozivamo sve dužnike da izmire svoje obaveze za usluge daljinskog grijanja, kako bi JP “Grijanje” moglo redovno izmirivati svoje tekuće troškove i pripremiti sistem za narednu sezonu grijanja, a korisnici naših usluga izbjegli prinudne troškove sudskih postupaka, kamate i isključenja što će ovo preduzeće poduzimati u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

JP Grijanje Kakanj

 

Možda vam se svidi

Comments are closed.