25.5 C
Kakanj
Četvrtak, 13 Maja, 2021

Kakanj: Na sve strane nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja

Ponedjeljak, 6.mart 2017.godine: Tokom proteklog vikenda Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je ima 14 intervencija.

Radilo se o intervencijama u slučajevima nekontrolisanje paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Greben, Turbići, Poljice, Kujavče, Demiri, Bilješevo, Željeznička stanica, Bare, Haljinići, Papratnica, Čobe, Lisine, Javor i još jednom u Turbićima.

Prijavite počinioce

Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, komunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ne smije ugroziti odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimnih zavjesa.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500 do 7.000 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama ZDK. Posebno naglašavamo činjenicu da se uz kažnjavanje izazivanja požara, upućuju i imovinsko-pravni zahtjevi počiniocima u smislu nadoknade štete izazvane požarom, a visina štete se utvrđuje kao da je počinilac izvršio bespravnu sječu i uništavanje šume koja je nestala u požaru.

Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili Policijsku stanicu na telefon 122.

Molimo sve one koji imaju saznanja o onima koji vrše nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova da upute prijavu inspekciji ili policiji, ili da pišu u inbox na službenoj Facebook stranici Općine Kakanj. Onima koji prijavljuju počinioce anonimnost je zagarantirana.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO