Kakanj dobio prvog doktora sa diplomom top menadžera u zdravstvu

U zgradi Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, početkom ovog mjeseca održana je svečana dodjela diploma za polaznike kontinuirane profesionalne edukacije iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, koji su uspješno završili sva tri nivoa nastavnog ciklusa.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, u realizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Nisvet Trako, zaposlenik JU Dom zdravlja Kakanj, u mjesecu junu 2014. godine, završio je kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta sva tri nivoa, i time stekao diplomu “Top menadžer u zdravstvu”.

 “Svako primarno zvanje koje ste stekli i za koje ste se obrazovali i ono čime se profesinalno bavite, konstantno zahtijeva određenu nadgradnju i usavršavanje. Kao doktoru stomatologije, zatim kao specijalisti stomatološke protetike, i dan danas mi je imperativ pružiti što kvalitetniju uslugu pacijentu, te učiniti što dostupnijom zdravstvenu zaštitu svima onima kojima je potrebna. U tom smislu konstantno morate pratiti sve propise iz oblasti zdravstva, primjenjivati nove tehnike i tehnologije, te najnovija dostignuća, a sve, naravno u interesu pacijenata. To je upravo bio i moj motiv kad je u pitanju ova edukacija.” – rekao je prim.dr. Nisvet Trako

Trako ističe da je osnovni cilj edukacije unaprijeđenje zdravstvenog sistema.

„Zdravstveni radnici, bez obzira na to koliko su izvrsni u svom poslu, da bi ili uspješni koordinatori, vođe timova u ordinacijama, uspješni šefovi službi ili drugih organizacionih jedinica, kao i direktori zdravstvenih ustanova, neophodno je da imaju i relevantno znanje iz zdravstvenog menadžmenta.Inače, prema Planu standardizirane edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (SHCE), nastavni program obuhvata tri nivoa edukacije, i to SCHE-1 (osnovni nivo), SCHE-2 (srednji nivo), i SCHE-3 (napredni nivo), i omogućava jačanje upravljačkih vještina i primjenu istih na radnim mjestima i sredinama gdje se profesionalci svakodnevno susreću sa izazovima reforme zdravstvenog sektora. Moja stečena znanja i vještine biće usmjerene na udovoljavanje interesima pacijenata, odnosno na unapređenje kvaliteta pružene zdravstvene usluge pacijentu. Edukacija je trajala u toku 2013/14. godine, a istu sam finansirao iz vlastitih sredstava“ – rekao je Trako

Pored diplome top menadžera, ovaj uvaženi doktor stomatologije, naš sugrađanin, je 2009. godine dobio i počasno zvanje “Primarijus” za dugogodišnji uspješan rad i postignute rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva, kao i razvoju zdravstva uopšte

Comments are closed.