JU za kulturu i obrazovanje Kakanj organizuje kurseve informatike i stranih jezika

JU za kulturu i obrazovanje Kakanj organizuje:

  1. KURS ENGLESKOG JEZIKA : I; II; III; IV i V   STEPEN;
  1. KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;
  1. KURS NJEMAČKOG JEZIKA : I; II; III i IV STEPEN,
  1. KURS NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;
  1. KURS TURSKOG JEZIKA : I; II; III i IV STEPEN,
  1. KURS INFORMATIKE ZA ODRASLE : SVI STEPENI I PROGRAMI ;
  1. KURS KROJENJA I ŠIVANJA : I, II i III – STEPEN;
  1. Vršimo upis za sve vrste prekvalifikacije i doškolovavanja u saradnji sa Privatnom srednjom školom s pravom javnosti iz Širokog Brijega.

Za sve polaznike obezbijeđena je potrebna literatura i ostala pomagala, kao i kvalitetni predavači. Plaćanje se može vršiti u više rata. Svi polaznici koji uspješno završe neki od kurseva, dobivaju   Zakonom propisana Uvjerenja. Prijave se vrše u Upravi JU ( Dom kulture ) svaki radni dan od 8 – 15 sati. Informacije na telefon 553 – 983 i 061/361 – 741 ili lično u Upravi JU.

Comments are closed.