JP Vodokom: Poduzeti koraci za odlaganje otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica

Općina Kakanj i JP “Vodokom” kontinuirano realiziraju aktivnosti na uvođenju integralnog sistema upravljanja otpadom u skladu sa evropskim standardima.

U ponedjeljak, 4. augusta 2014. godine, u direkciji JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, potpisan je ugovor o pružanju usluga izrade investicijsko-tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada u Kaknju i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja (faza I – uvjeti za urbanističku saglasnost).

Ugovor je potpisan sa Konzorcijem Sarajinženjering d.o.o. Sarajevo – Enova d.o.o. Sarajevo.

Ugovor je jedan od koraka prema konačnom cilju, a to je odlaganje otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica, uvođenje evropskih ekoloških standarda, ekonomska isplativost, razvrstavanje na korisni i nekorisni otpad…

Sredstva za realizaciju navedenog ugovora obezbijedili su Ministarstvo okoliša i turizma FBiH i Općina Kakanj.

Rok za izradu tražene dokumentacije je 60 dana.

Možda vam se svidi

Comments are closed.