Još jedan otkaz graničnom policajcu, uzeo 50 eura mita

0

 

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Disciplinskа kоmisiја zа pripadnike Grаničnе pоliciје BiH, nаkоn rаzmаtrаnjа pоdnеsеnоg Zаhtјеvа zа pоkrеtаnjе disciplinskоg pоstupkа i оdržаnоg glаvnоg prеtrеsа, dоniјеla је Rјеšеnjе о prеstаnku rаdnоg оdnоsа zа pоlicajca Ilinka G. koji je obavljao poslove policajca za graničnu kontrolu u Jеdinici grаničnе pоliciје Bosanski Brod.  

Policajac se sumnjiči da je 16. februara 2020. godine prilikom obavljanja granične kontrole na Međunarodnom graničnom prijelazu Bosanski Brod od putnika zahtijevao i primio dar u novčanom iznosu od 50 eura kako bi mu omogućio izlazak iz BiH.

Disciplinska komisija GP BiH nakon provedenog javnog pretresa utvrdila je da je policajac počinio teže povrede službene dužnosti – neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka, ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i zloupotreba službenog položaja.