Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu

U toku je realizacija procedure javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2015. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta.

Svi zainteresirani svoje prijedloge, mišljenja i sugestije  mogu dostaviti Službi za finansije Općine Kakanj, putem e-maila opcinaka@bih.net.ba ili na adresu Službe (Alije Izetbegovića 123).

Rok za dostavljanje prijedloga, mišljenja i sugestija je 6. decembar 2014. godine.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi zainteresirani imati priliku da usmeno izraze svoje sugestije, stavove, mišljenja i primjedbe, te da dobiju sva potrebna pojašnjenja, bit će održana 3. decembra 2014. godine, u sali Općine Kakanj (zgrada Općine, I sprat), sa početkom u 13:00 sati.

Sve građane, predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i sve druge subjekte pozivamo da se uključe u javnu raspravu, te da upute svoja mišljenja, primjedbe, sugestije i stavove.

Kontakt osobe za provedbu javne rasprave su Džihad Berbić-šef Službe za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić-šef Stručne službe za poslove Općinskog načelnika (tel.032/555-301).

Nakon završetka perioda javne rasprave Služba za finansije će sačiniti zapisnik o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti predlagaču Budžeta i Općinskom vijeću.

Konačnu odluku o usvajanju Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu donijet će Općinsko vijeće Kakanj.

Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava dostupni su u Službi za finansije Općine Kakanj, a mogu se preuzeti i ovdje:

Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2015; Tabela-detaljan pregled prihoda i rashoda; Obrazloženje

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2015

Možda vam se svidi

Comments are closed.