Japan donirao sredstva za nabavku medicinske opreme za pet domova zdravlja u BiH

Vlada Japana dodijelila je grant od 317.582 eura za nabavku medicinske opreme za pet domova zdravlja u BiH, koji su tokom prošlogodišnjih poplava pretrpjeli velika oštećenja. Japanska vlada obezbijedila je po 77.869 eura za domove zdravlja u Maglaju, Doboju i Šamcu za nabavku višenamjenskog RTG aparata.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisali su ambasador Japana u BiH Hideo Jamazaki i direktori domova zdravlja iz Maglaja Emira Drnda-Čičeklić, Doboja Aleksandar Kovačević, Šamca Dragan Ilinčić, Domaljevac-Šamca Mario Pranjić i Šekovića Snežan Sokić.

Domu zdravlja Domaljevac – Šamac biće dodijeljen iznos od 42.642 evra za nabavku ultrazvučnog aparata i seta laboratorijske opreme, dok će Dom zdravlja u Šekovićima dobiti grant u iznosu od 41.333 evra za nabavku ambulantnog vozila sa pripadajućom opremom.

Ambasador Jamazaki podsjetio je da Vlada Japana od 1996. godine kroz grantove finansijski podržava projekte s ciljem unapređenja životnih uslova u BiH u raznim sektorima, poput osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, javnih usluga i deminiranja.

Direktori domova zdravlja saglasni su da će dodijeljena donacija znatno unaprijediti kvalitet usluga primarne zdravstvene zaštite u njihovim sredinama.

Direktorica Doma zdravlja u Maglaju Emira Drnda – Čičeklić rekla je da će ovom donacijom obezbijediti neophodni rentgen aparat, što će omogućiti građanima da radiološku dijagnostiku obave u Maglaju.

Direktor Doma zdravlja u Doboju Aleksandar Kovačević istakao je da će rentgen aparat, koji će nabaviti od dobijenih sredstava, koristiti oko 80.000 stanovnika u Doboju.Dobijenim grantom, Dom zdravlja u Šekovićima riješiće pitanje ambulantnog vozila.

Direktor Doma zdravlja Domaljevac – Šamac Mario Pranjić istakao je da će ovom donacijom svojim građanima obezbijediti osnovno pravo, a to je pravo za što dostupniju i što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Realizacijom ove donacije građani Šamca osnovnu primarnu dijagnostiku moći iskoristiti u svom području.

Možda vam se svidi

Comments are closed.