Izetbegović: Tražit ćemo pomirenje s Hrvatskom

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocijenio je inicijativu državnog ministra civilnih poslova Adila Osmanovića, kojom se od Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine traži da pokrene pravnu proceduru zaštitite interesa Bosne i Hercegovine koje joj po Konvenciji UN-a pripadaju kao pomorskoj državi, kao dobar postupak.

Ta inicijativa, koja za cilj ima zaštitu interesa BiH po pitanju izgradnje Pelješkog mosta, unaprijed je dogovorena.

– Gospodin Osmanović je iskoristio put koji je u ovom času jedini moguć, s obzirom na naše odnose u BiH, s obzirom da BiH ima lidere koji štite interese drugih zemalja. Ljudi u Pravobranilaštvu BiH imaju obavezu da svojom aktivnošću zaštite interese BiH i odgovorni su u slučaju neaktivnosti. Dakle, u slučaju nepoduzimanja aktivnosti su također odgovorni – kazao je Izetbegović.

Pojasnio je kako će daljnje aktivnosti na zaštiti interesa BiH biti usmjerene ka Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.

– Tražit ćemo pomirenje sa Hrvatskom. To je prva stepenica, da se pomire dva interesa. Interes BiH, da u skladu sa UNCLOS-om ima pravo pristupu otvorenom moru i pravo Hrvatske da spaja svoj teritorij. Pravobranilaštvo će tu morati da krene u tom smjeru – zaključio je Izetbegović.

Možda vam se svidi

avatar