Iz historije: 27.juli – Dan ustanka naroda

Krajem 1944. godine dobili smo preko veze od nekih vodara Rudnika Kakanj oko 80 kilograma eksploziva. Oni su ga sami donijeli u selo Gornja Papratnica. Sa eksplozivom donesen je i ostali pribor za diverzantske akcije koji se sastoji od izolovane žice i dinamo-mašine. Eksploziv sa priborom „gonio“ nas je da nešto uradimo, jer smo rijetko kad imali toliko eksploziva kao tad. Jednoglasni smo bili u Štabu Visočko-fojničkog partizanskog odreda da sav eksploziv iz Kaknja upotrijebimo za uništenje oklopnog voza koji nas je ometao u izvođenju akcija na željezničkoj pruzi od Rajlovca do Lašve. Riješili smo da se stavi 40 kg eksploziva na propust željezničke pruge koji se nalazi ispod sela Bosna u neposrednoj blizini željezničke stanice Modrinje.  Komandant i komesar Odreda odobrili su da akciju izvedemo potpuno samostalno. Za ovaj zadatak odabrao sam jednu četu i pošao sa njom prije nego što se smrklo, jer je daleko do pruge. Kada smo se približili selu Bosna ljudima smo objasnili kakav zadatak imamo te večeri. Oni koji su određeni da idu na čelo kolone, izuše se i idu bosi kako bi se što slabije čuo udar obuće od kamenje na putu. Na ulasku u selo Bosna kućni psi počinju sa lavežom. Ja i komandir čete idemo odmah iza izviđačkih dijelova. Veoma su mala rastojanja između boraca zbog velike pomrčine. Poslije akcije čudno nam je bilo da mještani sela Bosna nisu znali da imaju nacističkih vojnika u selu. U to smo se uvjerili prema smjelom držanju dva vodiča. Grupa neprijateljskih vojnika, koja obezbjeđuje željezničku prugu, došla je u selo nakon mraka. Kao što je i obično, u toku rata se rano na selu, pa i u gradu, išlo na spavanje.

Kad smo gotovo prošli selo Bosna, kod kuće Melente i Đure Bošnjaka, naši nagaziše na šoder kod pruge, pa se time otkrivaju da su na pruzi.

Po planu se raspoređuju na jednu i drugu stranu radi obezbjeđenja minera. Sumnjiva mi je bila jedna kuća, jer vidim neko malo svjetlo na prozoru. Oprezno sam se šuljao prema prozoru i gotovo „nagazio“ na čovjeka. Opipao sam ga rukama i ja se iznenadih, a on poče onako  iza sna da se dere: „alt, alt, alt“. Svom svojom snagom pritisnem ga uza zid i držim mu pušku. U isto vrijeme dotrča Bogdan Balorda i Šaban Strmonja i savladasmo neprijatelja. Sasvim slučajno dođe mi da odmah komandujem veoma glasno: forvec, kao što sam često slušao njemačke oficire u toku borbe. Tako ja taj forvec ponovim nekoliko puta. Nacisti se uzbuniše u kući i ugasi se i ono malo svjetla. Naši su blokirali kuću i odvažniji pođoše na zatvorena vrata. Neprijateljski vojnici su poduprli vrata. Samo pomalo počinju da ih otvaraju, a nakon toga nas tri-četiri složno gurnusmo vrata i upadosmo u kuću. U njoj se ništa ne vidi. Kako koga napipamo onako ga i izvučemo vani iz kuće. Jedan od njih upali bateriju i kada vide na našim kapama petokrake zvijezde, upotrijebi cijelu snagu i otrgnu se od nas i obori drugu dvojicu na zemlju sa samih kućnih vrata. Šabana Strmonju, po izlasku iz kuće, u onoj gužvi rani iz pištolja u koljeno, ali ga Šaban ne pušta ni ranjen, pridrži ga dok drugi nisu pristigli.

Prijatno su nas iznenadili ovi neprijateljski vojnici kada smo vidjeli da imaju, pored odijela na sebi, još dva para potpuno novog rezervnog odijela. Rijetko smo kada naišli na ovako dobro snabdjevene vojnike. Svu opremu je prenijelo 18 zarobljenih vojnika u selo Sebinje odakle smo i pošli u akciju. Pred zgradom u selu gdje je smješten štab bataljona siđem s konja i predam raport komandantu Odreda Slavku Vukoviću:

„Druže komandante, planirani zadatak nisam izvršio“.

Kad sam poslije raporta malo zastao, pita me komandant: „A jesi li šta drugo učinio“? Odgovorih da smo u jednoj kući nedaleko od pruge zarobili 18 živih neprijateljskih vojnika. Vodni delegat Šaban Strmonja je lakše ranjen iz pištolja u koljeno.

Komandant i komesar čestitaju uspjeh u akciji, čvrsto mi stiskaju ruku i zagrliše me. Komandant mi reče: „Tako treba raditi i u buduće. Trebamo živih neprijatelja. Bolje je ovih 18 živih, nego da ste ubili 50 i više neprijateljskih vojnika“.

Možda vam se svidi

Comments are closed.