Ispravljena je višedecenijska nepravda. Danas je historijski dan za Kakanj !!

Veliki dan za Kakanj. Ispravljena je velika nepravda sa kojom su građani Kaknja decenijama odlazili na počinak i budili se znajući da oni i njihov grad nemaju niti minimalnu satisfakciju zbog velike zagađenosti koja nastaje u procesu proizvodnje električne energije.

Istu sudbinu dijelili su i građani Tuzle. Nakon decenija nepravde, izgubljena je bila i svaka nada, a ispravljanje nepravde poimalo se kao utopija.

Trebalo je da se pojavi neko ko će imati dovoljno odlučnosti i upornosti da se u Sarajevu izbori za kakanjsko i tuzlansko bolje sutra.

Međutim sva kakanjska nadanja oživjela su kada je prošle godine pokrenuta inicijativa da termoelektrane dio svojih prihoda usmjeravaju općinama u kojima imaju svoje proizvodne kapacitete.

Inicijativu su pokrenuli načelnik Nermin Mandra i njegov savjetnik Samir Selimović sa kakanjske strane i načelnik Tuzle Jasmin Imamović i njegov savjetnik Bahto Mekić sa tuzlanske strane. Ova grupa je napisala tekst nacrta zakona kojeg je prihvatila Vlada F BiH i dalje uputila u proceduru.

U jakoj sinergiji Tuzle i Kaknja započela je odlučna borba da se ispravi nepravda koja ima dvostruki karakter. Sa jedne strane općine na čijem području se nalaze termoelektrane decenijama nemaju adekvatnu nadoknadu zbog zagađenja, a sa druge strane stavljene su u neravnopravan tretman u odnosu na općine koje imaju hidroakumulacije na svom području na osnovu čega ostvaruju prihode.

Nepravda je danas ispravljena.

Nakon Doma naroda, i u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH danas je usvojen Prijedlog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana. Zakonom se utvrđuju obveznici, visina i način izdvajanja i usmjeravanja dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana i korištenjem prostora i infrastrukture na kojem se nalaze instalacije, objekti i postrojenja za proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja.

Na osnovu usvojenog zakona, Općina Kakanj će na godišnjem nivou ostvarivati dobit od oko 3.000.000 KM. Radi se o značajnjim sredstvima, premda je kroz proceduru usvajanja zakona izdvajanje umanjeno za 50 % u odnosu na inicijativu načelnika općina Kakanj i Tuzla.

Ova sredstva će značajno utjecati na poboljšanje kvalitete života jer će nova tri miliona godišnje u Budžetu omogućiti lokalnoj zajednici da sama realizira značajne projekte umjesto dosadašnje prakse stalnog iščekivanja na sredstva viših nivoa vlasti, sredstva koja obično nisu dolazila ili su konstantno umanjivana.

Ovo je i prilika da se zahvalimo Vladi F BiH za razumijevanje potrebe da se konačno ispravi nepravda prema općinama Kakanj i Tuzla. Zahvaljujemo se i drugima koji su pomogli usvajanje Zakona.

Primjena pomenutih zakonskih odredbi počinje od 1. januara 2015. godine.

Foto: Detalj sa jednog od sastanaka načelnika Kaknja i Tuzle na kojem se razgovaralo o inicijativi

Možda vam se svidi

Comments are closed.