Isplaćena redovna mjesečna tranša za rad boračkih organizacija

Služba za finansije Općine Kakanj izvršila je jučer redovnu mjesečnu isplatu sredstava za rad boračkih organizacija. Isplaćen je ukupan iznos od 7.081 KM.

Korisnici sredstava seobavezuju da po realizaciji sredstava dostave izvještaj o namjenskom utrošku istih, i to najkasnije u roku od 30 dana, kojom prilikom će dostaviti i kopije računa i drugu odgovarajuću dokumentaciju shodno Uputstvu o načinu doznačavanja sredstava budžetskim korisnicima i načinu izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava iz Budžeta Općine Kakanj.

Detaljniji podaci o isplati su predstavljeni tabelarno:

Redni broj Naziv Udruženja/Organizacije/Udruge

Isplata

1. Savez Udruženja boračkih organizacija 3.541,00 KM
2. Udruženje RVI „Kakanj 92“  1.250,00 KM
3. Org. porodica šehida i poginulih boraca 1.250,00 KM
4. UDNRP „Zlatni ljiljan i ZPZ“ 416,00 KM
5. Udruženje Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata HVIDR-a 312,00 KM
6. Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja domovinskog rata 312,00 KM
UKUPNO 7.081,00 KM
Press Općine Kakanj
Možda vam se svidi

Comments are closed.